Razine prema ZEROJ-u

Nastava i potvrde koje izdaje Jezični centra Poliglossa standardizirani su prema preporukama Vijeća Europe, odnosno prema razinama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ). Nastava općeg jezika u Jezičnom centru Poliglossa provodi se u modulima od 36 ili 60 školskih sati.

Pregled ZEROJ razina:

Temeljni korisnik (razine A 1 i A 2)

Razina A 1 podijeljena je na dva stupnja A 1.1 i A 1. Za dostizanje A 1 razine potrebno je otprilike 140 sati učenja.

Razina A 2 podijeljena je na stupnjeve A 2.1 i A 2.  Za dostizanje A 2 razine potrebno je otprilike 140 sati učenja.

Više o jezičnim vještinama temeljnog korisnika pročitajte ovdje.

Samostalni korisnik (razine B1 i B2)

Razina B 1 podijeljena je na četiri stupnja B 1.1, B 1.2, B 1.3 i B 1. Za dostizanje B 1 razine potrebno je otprilike 280 sati učenja.

Razina B 2 podijeljena je na četiri stupnja B 2.1, B 2.2, B 2.3 i B 2.  Za dostizanje B 2 razine potrebno je otprilike 280 sati učenja.

Više o jezičnim vještinama samostalnog korisnika pročitajte ovdje.

Iskusni korisnik (razine C1 i C2)

Razina C 1 podijeljena je na četiri stupnja C 1.1, C 1.2, C 1.3 i C 1. Za dostizanje C 1 razine potrebno je otprilike 280 sati učenja.

Razina C 2 podijeljena je na četiri stupnja C 2.1, C 2.2, C 2.3 i C 2.  Za dostizanje C 2 razine potrebno je otprilike 280 sati učenja.

Više o jezičnim vještinama iskusnog korisnika pročitajte ovdje.