Tag Archives: matura

Poliglossa za maturante

PRIPREMA ZA DRŽAVNU MATURU IZ STRANOG JEZIKA

Zašto Poliglossa?

 • male grupe (do 8 učenika)
 • rad u malim grupama omogućuje učenicima da usvoje sadržaje i vještine koje ne uspijevaju usvojiti na redovnoj nastavi
 • mogućnost prilagodbe programa potrebama polaznika
 • program priprema usklađen je s uputama navedenim u aktualnom Ispitnom katalogu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
 • detaljno upoznavanje s uputama za pisanje eseja, vježbe za pisanje eseja te njegova analiza na način na koji se ocjenjuje na samom ispitu državne mature
 • zahvaljujući malom broju učenika u grupi, nastavnici mogu detaljno analizirati svaki pojedini esej svakog učenika na način na koji se to radi na samom ispitu državne mature
 • razvoj tehnika rješavanja različitih vrsta zadataka koji se pojavljuju na ispitu državne mature
 • razvoj strategije rješavanja ispita
 • simulacija ispitnih uvjeta
 • mogućnosti konzultacija s nastavnikom putem e-maila i nakon završetka tečaja sve do ljetnog ispitnog roka državne mature
 • cjelokupno poslovanje našeg centra, pa tako i kvalifikacije svih nastavnika, usklađene su sa standardom kvalitete ISO 9001

Priprema za pisanje eseja iz stranog jezika na državnoj maturi

Vrsta:

 • kratka priprema usmjerena na vještinu pisanja

Broj sati:

 • 10 školskih sati

Za koga?

 • za maturante koji žele dodatno usavršavati vještinu pisanja
 • za maturante koji se žele detaljno upoznati sa strukturom eseja traženom na ispitu državne mature
 • za maturante koji žele usvojiti vještinu razrade argumentacije na traženi način
 • za maturante koji žele izvježbati pravilnu primjenu kohezivnih sredstava
 • za maturante koji žele naučiti izbjegavati česte pogreške pri pisanju eseja
 • za maturante koji žele napisati 6 eseja te ih analizirati na način na koji ih se ocjenjuje na samom ispitu državne mature

Jesenska priprema za državnu maturu

Vrsta:

 • kontinuirana priprema za državnu maturu

Broj sati:

 • 36 školskih sati tijekom 9 tjedana od kraja rujna do sredine prosinca

Za koga?

 • za maturante koji se na vrijeme žele početi pripremati za maturu
 • za maturante koji nisu sigurni koju razinu mature odabrati i žele steći bolji uvid u svoje znanje te ispit državne mature iz stranog jezika kako bi napravili ispravan izbor razine
 • za maturante koji na vrijeme žele utvrditi koje vještine moraju dodatno usavršavati
 • za maturante koji žele riješiti minimalno 3 cjelokupna testa državne mature kako bi se dobro upoznali sa strukturom samog ispita i napisati najmanje 6 eseja te ih analizirati na način koji ih se ocjenjuje na samom ispitu državne mature

Jednotjedna zimska priprema za državnu maturu

Vrsta:

 • intenzivna priprema za državnu maturu

Broj sati:

 • 20 školskih sati raspoređenih u 4 dana tijekom zadnjeg tjedna zimskih praznika

Za koga?

 • za maturante koji žele u kratko vrijeme ponoviti sadržaje potrebne za državnu maturu
 • za maturante koji na vrijeme žele utvrditi koje vještine moraju dodatno usavršavati
 • za maturante koji žele riješiti minimalno 1 cjelokupan test državne mature kako bi se dobro upoznali sa strukturom samog ispita
 • za maturante koji žele napisati najmanje 3 eseja te ih analizirati na način na koji ih se ocjenjuje na samom ispitu državne mature

Zimska priprema za državnu maturu

Vrsta:

 • kontinuirana priprema za državnu maturu

Broj sati:

 • 36 školskih sati tijekom 9 tjedana od sredine siječnja do kraja ožujka

Za koga?

 • za maturante koji se na vrijeme žele početi pripremati za maturu
 • za maturante koji na vrijeme žele vidjeti koje vještine moraju dodatno usavršavati
 • za maturante koji žele riješiti minimalno 3 cjelokupna testa državne mature kako bi se dobro upoznali sa strukturom samog ispita i napisati najmanje 6 eseja te ih analizirati na način na koji ih se ocjenjuje na samom ispitu državne mature

Jednotjedna proljetna priprema za državnu maturu

Vrsta:

 • intenzivna priprema za državnu maturu

Broj sati:

 • 20 školskih sati raspoređenih u četiri dana tijekom proljetnih praznika

Za koga?

 • za maturante koji žele ponoviti sadržaje potrebne na ispitu državne mature
 • za maturante koji žele usavršiti vještine potrebne na ispitu državne mature
 • za maturante koji žele riješiti minimalno 3 cjelokupna testa državne mature kako bi se dobro upoznali sa strukturom samog ispita i napisati najmanje 6 eseja te ih analizirati na način na koji ih se ocjenjuje na samom ispitu državne mature

“Last minute” priprema za državnu maturu

Vrsta:

 • intenzivna priprema za državnu maturu

Broj sati:

 • 20 školskih sati

Za koga?

 • za maturante koji žele u kratko vrijeme ponoviti sadržaje potrebne za državnu maturu
 • za maturante koje žele ponoviti sve sadržaje neposredno prije mature
 • za maturante koji žele riješiti minimalno 1 cjelokupan ispit državne mature kako bi se dobro upoznali sa strukturom samog ispita
 • za maturante koji žele napisati najmanje 3 eseja te ih analizirati na način na koji ih se ocjenjuje na samom ispitu državne mature

Individualna priprema za državnu maturu

Vrsta:

 • krojena priprema za državnu maturuu

Broj sati:

 • po dogovoru

Za koga?

 • za maturante koji žele potpuno individualan pristup pripremi za maturu što znači obradu upravo onih sadržaja i uvježbavanje onih vještina koje su im potrebne
 • za maturante koji se žele detaljno upoznati sa strukturom ispita državne mature
 • za maturante koji žele rješavati ispite državne mature od prethodnih godina te pisati i analizirati eseje na način na koji ih se ocjenjuje na samom ispitu državne mature

Edukacije

POLIGLOSSA ZA DJECU

Jezični centar Poliglossa organizira grupne tečajeve engleskog i njemačkog jezika za učenike osnovne škole, te jednotjedne radionice stranih jezika tijekom zimskih, proljetnih i ljetnih praznika za djecu od 8 do 12 godina. Cilj tečajeva stranih jezika je usvajanje gramatičkih struktura i vokabulara kroz zadatke, pjesme i igru s naglaskom na simuliranju stvarnih komunikacijskih situacija. Jednotjedne jezične radionice usmjerene su na proširivanje vokabulara vezanog uz niz općih tema, usvajanje uobičajenih fraza kroz igre uloga te upoznavanje sa specifičnostima svakodnevnog života u zemljama određenog govornog područja.

Također pružamo uslugu individualne poduke učenika osnovnih i srednjih škola.

POLIGLOSSA ZA MATURANTE

Jezični centar Poliglossa organizira pripreme za polaganje ispita državne mature iz stranih jezika. Rad u malim grupama omogućuje učenicima da usvoje sadržaje i vještine koje ne uspijevaju usvojiti na redovnoj nastavi. Osim ponavljanja jezičnih sadržaja, naglasak je na razvoju tehnika rješavanja različitih vrsta zadataka koji se pojavljuju na ispitu državne mature te analizi eseja na način na koji se ocjenjuje na samom ispitu državne mature.

POLIGLOSSA ZA ODRASLE

Jezični centar Poliglossa organizira tečajeve općeg jezika te programe edukacije iz stranih jezika usmjerene na pojedine sadržaje i vještine. Programi su potpuno prilagođeni potrebama korisnika u skladu s inicijalnom analizom potreba te potrebama koje se pojave tijekom održavanja programa.

Ponuđene usluge:

 • Tečajevi općeg jezika
 • Konverzacija +
 • Gramatika+
 • Testiranje razine znanja jezika

POLIGLOSSA ZA POSLOVNO OKRUŽENJE

Jezični centar Poliglossa organizira programe edukacije iz stranih jezika usmjerene na usvajanje sadržaja i razvoj vještina potrebnih u poslovnom okruženju. Programi su namijenjeni osobama koje žele povećati kvalitetu poslovne komunikacije na stranom jeziku u usmenom i pisanom obliku.
Ponuđeni programi:

 • Poslovni jezik
 • Poslovno pisanje
 • Engleski /njemački jezik za zdravstvene djelatnike
 • Gramatika +

E-UČENJE

Jezični centar Poliglossa pruža usluge e-učenja namijenjene osobama koje žele razvijati svoje jezične vještine u vrijeme kada im to najbolje odgovara, primjerice navečer ili vikendom, iz vlastitog doma ili s druge lokacije po izboru. Polaznici e-tečaja moraju imati osiguran pristup Internetu i posjedovati račun elektroničke pošte. Prednost e-učenja je i individualni mentorski pristup i prilagođavanje programa potrebama svakog polaznika.

Ponuđene usluge:

 • E-tečaj poslovnog dopisivanja

INDIVIDUALNA PODUKA

Jezični centar Poliglossa pruža uslugu individualne poduke / instrukcija iz stranog jezika za učenike osnovnih i srednjih škola, studente i odrasle. Poduka se održava u prostorima Jezičnog centra u vrijeme koje polaznicima najviše odgovara.