Iskusni korisnik

C1

SLUŠANJE: Korisnik može razumjeti dugačak govor čak i kad nije jasno strukturiran i kad veze među rečenicama nisu jasno iskazane, već se samo podrazumijevaju. Može bez prevelika napora razumjeti televizijske programe i filmove.

ČITANJE: Korisnik može razumjeti dugačke i kompleksne činjenične i književne tekstove te prepoznati stilske različitosti. Može razumjeti specijalizirane članke i duže tehničke upute, čak i kad se ne odnose na njegovo područje.

GOVORNA INTERAKCIJA: Korisnik se može tečno i spontano izražavati bez vrlo očitog traženja odgovarajućih riječi. Može fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim i poslovnim situacijama. Može precizno izraziti svoje ideje i mišljenja te se svojim doprinosom spretno uključiti u raspravu drugih govornika.

GOVORNA PRODUKCIJA: Korisnik može iznijeti jasan, podroban opis složenih činjenica, povezujući tematske cjeline, razvijajući određene misli i zaokružujući izlaganje odgovarajućim zaključkom.

PISANJE: Korisnik se može izraziti jasnim, dobro strukturiranim tekstom te obrazlagati svoja stajališta. Može pisati o složenim temama u pismu, sastavu ili izvještaju naglašavajući ono što smatra važnim. Može odabrati stil koji odgovara čitatelju kojemu je to namijenjeno.

C2

SLUŠANJE: Korisnik nema poteškoća u razumijevanju bilo koje varijante govornog jezika, bilo u izravnoj komunikaciji, bilo preko medija, čak ni kad se govori brzinom izvornog govornika, uz uvjet da ima vremena prilagoditi se određenom naglasku.

ČITANJE: Korisnik može bez poteškoća čitati sve vrste tekstova, uključivši apstraktne, strukturno ili lingvistički složene tekstove poput priručnika, specijaliziranih članaka i književnih djela.

GOVORNA INTERAKCIJA: Korisnik može bez napora sudjelovati u bilo kakvom razgovoru ili raspravi uz dobro prepoznavanje i korištenje idiomatskih izraza i kolokvijalizama. Može se tečno izražavati i precizno prenositi i finije nijanse značenja. Ako ipak naiđe na problem, može se povući i preformuliranjem iskaza zaobići prepreku toliko spretno da to bude neprimjetno.

GOVORNA PRODUKCIJA: Korisnik može jasno i tečno iznositi činjenice ili argumente stilom koji odgovara kontekstu. Može učinkovito i logično strukturirati svoj prikaz na način koji slušatelju pomaže da uoči i zapamti glavne stavove.

PISANJE: Korisnik može napisati jasan, tečan tekst primjerenim stilom. Može pisati složena pisma, izvještaje ili članke u kojima je određena tema jasno i logično iznesena kako bi primatelj mogao uočiti i zapamtiti bitne stavove. Može pisati sažetke i prikaze stručnih ili književnih djela.