Tag Archives: komunikacija

Poliglossa za poslovno okruženje

Zašto Poliglossa?

 • individualiziran pristup i rad u malim grupama
 • mogućnost prilagodbe svih programa potrebama polaznika
 • mogućnosti konzultacija s nastavnikom putem e-maila tijekom i dva mjeseca nakon završetka tečaja
 • cjelokupno poslovanje našeg centra pa tako i kvalifikacije svih nastavnika usklađene su sa standardom kvalitete ISO 9001

Poslovni jezik (engleski jezik / njemački jezik)

Vrsta:

 • specijalizirani tečaj stranog jezika

Broj sati:

 • 36 školskih sati

Za koga?

 • za osobe s predznanjem stranog jezika (najmanje razina B1)
 • za administrativno osoblje, ekonomiste i menadžere koji žele proširiti vokabular iz svojeg stručnog područja
 • za osobe koje žele usvojiti fraze karakteristične za komunikaciju u poslovnom okruženju, npr. telefoniranje, sastavljanje dopisa, vođenje sastanaka, pregovaranje, prezentiranje itd.
 • za osobe koje žele naučiti pravilno strukturirati pisanu poslovnu korespondenciju
 • za osobe koje žele usvojiti metodu izbjegavanja uobičajenih grešaka u poslovnoj komunikaciji na stranom jeziku
 • za osobe koje žele povećati kvalitetu komunikacije na stranom jeziku u usmenom i pisanom obliku

 

Poslovno pisanje (engleski jezik / njemački jezik)

Vrsta:

 •  intenzivni specijalizirani tečaj usmjeren na razvoj vještine pisanja

Broj sati:

 • 28 školskih sati

Za koga?

 • za osobe s predznanjem stranog jezika (najmanje razina B1)
 • za osobe koje žele ispravno strukturirati svakodnevnu pisanu komunikaciju (elektronička pošta i poslovna pisma)
 • za osobe koje žele upotrebljavati vokabular, izraze i ton primjeren različitim vrstama pisane komunikacije
 • za osobe koje žele pisati jasna, sažeta i nedvosmislena izvješća i ponude
 • za osobe koje se žele izražavati dosljedno, točno i precizno u pisanom obliku
 • za osobe koje žele uspješno pisati sažetke
 • za osobe koje žele naučiti izbjegavati pogreške
 • za osobe koje žele naučiti uređivati i ispravljati vlastite tekstove i tekstove svojih kolega

Engleski / njemački jezik za zdravstvene djelatnike

Vrsta:

 • intenzivni specijalizirani tečaj engleskog, odnosno njemačkog jezika za zdravstvene djelatnike

Broj sati:

 • 20 školskih sati

Za koga?

 • za osobe s predznanjem stranog jezika (najmanje razina A2)
 • za osobe medicinske struke (medicinske sestre, fizioterapeute, terapeute, njegovatelje)
 • za osobe koje žele proširiti vokabular vezan uz primanje/otpust pacijenata, anatomiju, simptome i bolesna stanja, njegu, prehranu, medicinsko osoblje, medicinske instrumente i zdravstvene ustanove
 • za osobe koje žele uvježbavati usmenu komunikaciju s pacijentima, njihovim obiteljima i kolegama
 • za osobe koje žele uvježbavati sastavljanje bilješki, izvješća i ostale medicinske dokumentacije

Gramatika + (engleski jezik / njemački jezik)

Vrsta:

 •  intenzivni tečaj ponavljanja i uvježbavanja gramatičkih struktura engleskog, odnosno njemačkog jezika

Broj sati:

 • 20 školskih sati

Za koga?

 • za osobe s predznanjem stranog jezika (najmanje razina A2)
 • za osobe koje u kratko vrijeme žele ponoviti najvažnije gramatičke strukture stranog jezika
 • za osobe koje žele usvojiti metodu izbjegavanja uobičajenih gramatičkih pogrešaka
 • za osobe koje žele povećati kvalitetu komunikacije na stranom jeziku u usmenom i pisanom obliku