Tag Archives: edukacija

Poliglossa za odrasle

Zašto Poliglossa?

 • potpuno prilagođavanje programa potrebama korisnika u skladu s inicijalnom analizom potreba te potrebama koje se pojave tijekom održavanja programa
 • prilagođavanje trajanja sata i intenziteta održavanja potrebama i željama korisnika
 • održavanje u vrijeme koje korisniku najbolje odgovara
 • održavanje u prostorima jezičnog centra
 • izrada pregleda, podsjetnika ili uputa za izbjegavanje najčešćih pogrešaka korisnika
 • cjelokupno poslovanje našeg centra pa tako i kvalifikacije svih nastavnika usklađene su sa standardom kvalitete ISO 9001

Tečajevi općeg jezika (engleski / njemački / francuski / španjolski)

Vrsta:

 •  tečajevi usmjereni na razvoj sve četiri jezične vještine

Broj sati:

Za koga?

 • za osobe s predznanjem koje žele unaprjeđivati sve četiri jezične vještine (čitanje, slušanje, govorenje i pisanje)
 • za osobe koje žele uvježbavati gramatičke strukture
 • za osobe koje žele proširivati vokabular iz niza općih područja
 • za osobe koje žele povećati tečnost usmenog izražavanja na stranom jeziku

Konverzacija + (engleski / njemački jezik)

Vrsta:

 •  tečaj usmjeren na razvoj vještine govora

Broj sati:

 • 36 školskih sati

Za koga?

 • za osobe s predznanjem stranog jezika (najmanje razina A2)
 • za osobe koje žele povećati tečnost usmenog izražavanja na stranom jeziku
 • za osobe koje žele proširivati vokabular iz niza općih područja
 • za osobe koje žele vježbati gramatičke strukture njihovom primjenom u govornoj produkciji
 • za osobe koje žele usvojiti metodu izbjegavanja uobičajenih grešaka u komunikaciji na stranom jeziku
 • za osobe koje žele povećati kvalitetu komunikacije na stranom jeziku u usmenom obliku

 

Gramatika + (engleski jezik / njemački jezik)

Vrsta:

 •  intenzivni tečaj ponavljanja i uvježbavanja gramatičkih struktura engleskog, odnosno njemačkog jezika

Broj sati:

 • 20 školskih sati

Za koga?

 • za osobe s predznanjem stranog jezika (najmanje razina A2)
 • za osobe koje u kratko vrijeme žele ponoviti najvažnije gramatičke strukture stranog jezika
 • za osobe koje žele usvojiti metodu izbjegavanja uobičajenih gramatičkih pogrešaka
 • za osobe koje žele povećati kvalitetu komunikacije na stranom jeziku u usmenom i pisanom obliku

 

Testiranje razine znanja jezika

Testiranje se provodi za sljedeće jezike: engleski, njemački, francuski, španjolski, talijanski

 • Testiranje se održava po dogovoru (pisani dio i usmeni dio)
 • Pisanim ispitom provjerava se stupanj usvojenosti gramatičkih struktura, raspon vokabulara, razvijenost vještine čitanja s razumijevanjem te vještine pisanja
 • Usmenim ispitom provjerava se razvijenost vještine govora
 • Ukupno trajanje ispita je do 90 minuta
 • Potvrde koje izdajemo u skladu su s razinama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (razine A1 – C2)
 • Potvrde se izdaju na hrvatskom ili stranom jeziku
 • Cijena testiranja i izdavanja potvrde: 350,00 kn

Edukacije

POLIGLOSSA ZA DJECU

Jezični centar Poliglossa organizira grupne tečajeve engleskog i njemačkog jezika za učenike osnovne škole, te jednotjedne radionice stranih jezika tijekom zimskih, proljetnih i ljetnih praznika za djecu od 8 do 12 godina. Cilj tečajeva stranih jezika je usvajanje gramatičkih struktura i vokabulara kroz zadatke, pjesme i igru s naglaskom na simuliranju stvarnih komunikacijskih situacija. Jednotjedne jezične radionice usmjerene su na proširivanje vokabulara vezanog uz niz općih tema, usvajanje uobičajenih fraza kroz igre uloga te upoznavanje sa specifičnostima svakodnevnog života u zemljama određenog govornog područja.

Također pružamo uslugu individualne poduke učenika osnovnih i srednjih škola.

POLIGLOSSA ZA MATURANTE

Jezični centar Poliglossa organizira pripreme za polaganje ispita državne mature iz stranih jezika. Rad u malim grupama omogućuje učenicima da usvoje sadržaje i vještine koje ne uspijevaju usvojiti na redovnoj nastavi. Osim ponavljanja jezičnih sadržaja, naglasak je na razvoju tehnika rješavanja različitih vrsta zadataka koji se pojavljuju na ispitu državne mature te analizi eseja na način na koji se ocjenjuje na samom ispitu državne mature.

POLIGLOSSA ZA ODRASLE

Jezični centar Poliglossa organizira tečajeve općeg jezika te programe edukacije iz stranih jezika usmjerene na pojedine sadržaje i vještine. Programi su potpuno prilagođeni potrebama korisnika u skladu s inicijalnom analizom potreba te potrebama koje se pojave tijekom održavanja programa.

Ponuđene usluge:

 • Tečajevi općeg jezika
 • Konverzacija +
 • Gramatika+
 • Testiranje razine znanja jezika

POLIGLOSSA ZA POSLOVNO OKRUŽENJE

Jezični centar Poliglossa organizira programe edukacije iz stranih jezika usmjerene na usvajanje sadržaja i razvoj vještina potrebnih u poslovnom okruženju. Programi su namijenjeni osobama koje žele povećati kvalitetu poslovne komunikacije na stranom jeziku u usmenom i pisanom obliku.
Ponuđeni programi:

 • Poslovni jezik
 • Poslovno pisanje
 • Engleski /njemački jezik za zdravstvene djelatnike
 • Gramatika +

E-UČENJE

Jezični centar Poliglossa pruža usluge e-učenja namijenjene osobama koje žele razvijati svoje jezične vještine u vrijeme kada im to najbolje odgovara, primjerice navečer ili vikendom, iz vlastitog doma ili s druge lokacije po izboru. Polaznici e-tečaja moraju imati osiguran pristup Internetu i posjedovati račun elektroničke pošte. Prednost e-učenja je i individualni mentorski pristup i prilagođavanje programa potrebama svakog polaznika.

Ponuđene usluge:

 • E-tečaj poslovnog dopisivanja

INDIVIDUALNA PODUKA

Jezični centar Poliglossa pruža uslugu individualne poduke / instrukcija iz stranog jezika za učenike osnovnih i srednjih škola, studente i odrasle. Poduka se održava u prostorima Jezičnog centra u vrijeme koje polaznicima najviše odgovara.

Usluge

Prijevodi

Našim klijentima nudimo usluge prijevoda, prijevoda s ovjerom sudskog tumača, redakture, lekture i korekture za sve vrste općih i stručnih tekstova na hrvatskom, engleskom, francuskom, njemačkom, španjolskom, talijanskom, češkom, poljskom, ruskom, slovačkom i slovenskom jeziku, a po potrebi i na drugim jezicima. Prevoditeljski tim Jezičnog centra Poliglossa čine iskusni prevoditelji i sudski tumači specijalizirani za sljedeća stručna područja: ekonomija, financije i bankarstvo, porezi, marketing, pravo, visoko školstvo, turizam, nautika, uslužne djelatnosti, kultura, informatika i telekomunikacije, industrija, osiguranje kvalitete i medicina. Nositelji smo certifikata norme za pružatelje prevoditeljskih usluga EN 15038 što dodatno svjedoči o kvaliteti naših usluga.

Edukacije

Edukativni programi Jezičnog centra Poliglossa namijenjeni su različitim skupinama polaznika koji strani jezik koriste u poslovnom i privatnom okruženju, a ovisno o interesu, odnose se na engleski, njemački, francuski, španjolski i talijanski jezik. Svi naši programi omogućuju individualizirani pristup svakom polazniku zahvaljujući radu u malim grupama (do 10 učenika). Cilj nam je kod polaznika razviti komunikacijsku kompetenciju na stranom jeziku, odnosno omogućiti im usvajanje jezičnih vještina i znanja potrebnih za uspješnu komunikaciju u međunarodnom okruženju.

Naš tim čine kvalificirani profesori stranih jezika s bogatim iskustvom u nastavi koji u nastavi primjenjuju suvremene i učinkovite metode. Trajanje i intenzitet održavanja naših edukativnih jezičnih programa prilagođavamo mogućnostima polaznika, a programe izrađujemo u skladu s inicijalnom analizom potreba i potrebama koje se pojave tijekom održavanja programa. Svi programi usklađeni su s razinama znanja prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (A1-C2). Svim polaznicima naših programa nudimo uslugu besplatnih konzultacija s nastavnikom putem e-maila tijekom trajanja tečaja i dva mjeseca nakon njegovog završetka. Za vrijeme edukacijskih programa izrađujemo preglede, podsjetnike ili upute za izbjegavanje najčešćih pogrešaka polaznika. Cjelokupno poslovanje našeg jezičnog centra pa tako i kvalifikacije svih nastavnika usklađene su sa standardom kvalitete ISO 9001.

Testiranje i jezično savjetovanje

Testiranja razine znanja stranog jezika održavaju se po dogovoru u vrijeme koje korisniku najbolje odgovara. Potvrde o razini znanja jezika koje izdajemo u skladu su s razinama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (A1 – C2). U cijenu testiranja uključeno je izdavanje potvrde na hrvatskom i jednom stranom jeziku.
Usluge jezičnog savjetovanja odnose se na savjetovanje vezano uz različite vidove izražavanja na stranom ili hrvatskom jeziku. Oblici savjetovanja ovise o jezičnim potrebama klijenata, a uključuju, primjerice, pripreme za poslovni sastanak, održavanje izlaganja na stranom jeziku ili razgovor za posao.

Cjenik

Prijevodi

Najmanja obračunska jedinica je jedna kartica teksta. Ona iznosi 1500 znakova bez praznih mjesta (razmaka).
Cijene prijevoda određuju se ovisno o vrsti prijevoda (stručno područje, s ovjerom ili bez nje), složenosti teksta, količini teksta i roku isporuke. Uobičajena dnevna norma za pojedinog klijenta iznosi 6 kartica teksta. Za žurne prijevode obračunava se dodatnih 30% na osnovnu cijenu.

Cijena prijevoda koji se odnose na engleski, francuski, njemački, španjolski i talijanski jezik uključuje i uslugu jezične redakture.

Lektura i korektura

Cijena lekture ovisi o kvaliteti teksta, njegovoj složenosti i hitnosti. Uobičajena cijena lekture teksta na hrvatskom jeziku je 30%, a na stranom jeziku 40% od cijene prijevoda. Uobičajena dnevna norma za lekturu tekstova iznosi 10 kartica teksta po klijentu. Za hitnu lekturu obračunava se 30% na osnovnu cijenu.

Cijena korekture teksta obično iznosi 20% od cijene prijevoda. U slučaju prijevoda namijenjenih tiskanju, korektura prelomljenog teksta uključena je u cijenu prijevoda.

Kako bismo, bez naknade, izradili procjenu teksta te sastavili ponudu s rokom isporuke i cijenom, obratite nam se na info@poliglossa.hr. U dogovoru s naručiteljem, za veće projekte odobravamo popust.

Cjenik usluga prevođenja i povezanih usluga

Edukacije, testiranje i jezično savjetovanje

Cijene programa edukacije ovise o vrsti i opsegu usluge (broju sati, jeziku i sadržaju programa). Cijena testiranja razine znanja jezika uključuje testiranje na pisanoj i usmenoj razini te izdavanje potvrde na hrvatskom i jednom stranom jeziku.

Cjenik usluga edukacije

O nama

Jezični centar Poliglossa pruža usluge prevođenja, edukacije i jezičnog savjetovanja namijenjene poslovnim i privatnim korisnicima koji imaju potrebu za različitim oblicima komunikacije u međunarodnom okruženju. Našim klijentima u Hrvatskoj i u inozemstvu nudimo stručne, pouzdane i prilagodljive jezične usluge visoke kvalitete vezane za engleski, francuski, hrvatski, njemački, španjolski, talijanski, poljski, češki, ruski, mađarski i slovenski jezik, a po potrebi i druge europske jezike. Certificirani smo prema zahtjevima normi ISO 9001:2008 (sustav upravljanja kvalitetom) i EN 15038:2006 (sustav upravljanja kvalitetom za pružatelje usluga prevođenja).

Vizija i misija

Naša je misija kvalitetom i raznolikošću jezičnih usluga te njihovom prilagodbom pojedinačnim potrebama klijenata zadovoljiti jezične zahtjeve naših stranaka te pridonijeti međukulturalnoj komunikaciji i razmjeni informacija u raznolikim područjima djelovanja. Ujedno naša je misija stalno unaprjeđenje našeg znanja i kvalitete usluga koje pružamo. Naša je vizija postati prepoznatljiv pružatelj jezičnih usluga te biti pouzdan partner našim klijentima. Pružanjem stručnih, brzih i učinkovitih usluga želimo pridonijeti podizanju razine kvalitete jezičnih usluga na hrvatskom, ali i međunarodnom tržištu.

Članstvo u stručnim udrugama

Za osiguravanje visoke razine kvalitete nužno je praćenje suvremenih spoznaja i trendova u području usluga koje pružamo. U tu svrhu Jezični centar Poliglossa i/ili njegovi zaposlenici i suradnici članovi su sljedećih stručnih udruga:

 • Zajednica za strane jezike Hrvatske gospodarske komore
 • Hrvatska udruga profesora engleskog jezika (HUPE)
 • Društvo sudskih tumača i prevoditelja
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku
 • Hrvatsko filološko društvo

Opći uvjeti poslovanja

Ovim Općim uvjetima poslovanja društvo Poliglossa d.o.o. uređuje poslovne odnose s naručiteljima svojih usluga

Podaci o društvu

Poliglossa d.o.o.
Sjedište: Grahorova 24
10000 Zagreb
MB: 2440458
OIB: 40014493049
Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080674058
Transakcijski račun HR 91 2500009-1101284915 kod Addiko Bank d.d. Zagreb
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti
Član Uprave: Andrea-Beata Jelić