Djeca / Mladi / Studenti

Tečaj stranog jezika, grupa 4-6 polaznika, 65 sati x 45 min440,00 EUR
Poluindividualna poduka, 2 polaznika, 10 sati x 45 min110,00 EUR
Individualna poduka, 1 polaznik, 10 sati x 45 min200,00 EUR
Radionica stranog jezika, 4-6 polaznika, 16 sati x 45 min130,00 EUR
Individualna priprema za državnu maturu, 1 polaznik, 10 sati x 45 min 200,00 EUR

Odrasli

Tečaj stranog jezika, grupa 4-6 polaznika, 60 sati x 45 min341,00 EUR
Gramatika+, grupa 4-6 polaznika, 20 sati x 45 min 220,00 EUR
Konverzacija+, grupa 4-6 polaznika, 36 sati x 45 min 205,00 EUR
Kratki konverzacijski tečaj, grupa 4-6 polaznika, 20 sati x 45 min135,00 EUR
Poluindividualna poduka, 2 polaznika, 10 sati x 45 min120,00 EUR
Individualna poduka, 1 polaznik, 10 sati x 45 min220,00 EUR
Tečaj stranog jezika za umirovljenike, grupa 4-6 polaznika, 60 sati x 45 min250,00 EUR

Poslovno okruženje

cijena na upit
…..

Cjenik testiranja i jezičnog savjetovanja

Testiranje znanja stranog jezika 60,00 EUR
Jezično savjetovanje po satu40,00 EUR/sat

Cjenik usluga prevođenja i povezanih usluga

Prijevod sa stranog jezika na hrvatski17,50 EUR / kartica
Prijevod s hrvatskog na strani jezik20,00 EUR / kartica
Prijevod s rjeđe korištenih jezika i na njihod 34,00 EUR / kartica
Prijevod s ovjerom sudskog tumača
(s hrvatskog na strani ili sa stranog na hrvatski jezik)
– do dva primjerka ovjerenog prijevoda
25,00 EUR / kartica
Ovjera sudskog tumača – do dva primjerka ovjerenog prijevoda30% cijene prijevoda
Prijevod s jednog stranog jezika na drugi34,00 EUR / kartica
Jezična redaktura50% od cijene prijevoda
Hitna usluga+ 30%

Lektura i korektura

Lektura teksta na stranom jeziku 40 % od cijene prijevoda
Lektura teksta na hrvatskom jeziku30 % od cijene prijevoda
Korektura20% od cijene prijevoda
Hitna usluga+ 30%