Poliglossa za odrasle

Zašto Poliglossa?

Tečajevi engleskog, njemačkog, francuskog i španjolskog jezika na razinama od A1 do C1 namijenjeni su odraslim polaznicima koji žele usvajati opći vokabular i gramatičke strukture te razvijati sve četiri jezične vještine (čitanje, slušanje, govorenje i pisanje) u ugodnoj i poticajnoj atmosferi. Male grupe do 6 polaznika omogućavaju aktivno sudjelovanje svakog polaznika na svakom satu, ispravljanje individualnih pogrešaka, sustavno usvajanje znanja i razvijanje komunikacijskih vještina.


Tečajevi općeg stranog jezika

Vrsta:

 •  tečajevi općeg engleskog, njemačkog, španjolskog i francuskog jezika

Broj sati:

 • 36 ili 60 školskih sati na razinama od A1 do C2

Dinamika održavanja:

 • jednom ili dvaput tjedno po 90 minuta

Broj polaznika:

 • grupe od 4 do 6 polaznika
 • mini grupe od 3 polaznika

Za koga?

 • za osobe s predznanjem koje žele unaprjeđivati sve četiri jezične vještine (čitanje, slušanje, govorenje i pisanje) te početnike
 • za osobe koje žele uvježbavati gramatičke strukture
 • za osobe koje žele proširivati vokabular iz niza općih područja
 • za osobe koje žele povećati tečnost usmenog izražavanja na stranom jeziku

Konverzacijski tečajevi stranih jezika

Vrsta:

 •  tečajevi engleskog, njemačkog, španjolskog i francuskog jezika usmjereni na razvoj vještine govora

Broj sati:

 • 20 ili 36 školskih sati

Dinamika održavanja:

 • jednom ili dvaput tjedno po 90 minuta

Broj polaznika:

 • grupe od 4 do 6 polaznika

Za koga?

 • za osobe s predznanjem stranog jezika (najmanje razina A2)
 • za osobe koje žele povećati tečnost usmenog izražavanja na stranom jeziku
 • za osobe koje žele proširivati vokabular iz niza općih područja
 • za osobe koje žele vježbati gramatičke strukture njihovom primjenom u govornoj produkciji
 • za osobe koje žele usvojiti metodu izbjegavanja uobičajenih grešaka u komunikaciji na stranom jeziku
 • za osobe koje žele povećati kvalitetu komunikacije na stranom jeziku u usmenom obliku

Gramatika +

Vrsta:

 •  intenzivni tečajevi ponavljanja i uvježbavanja gramatičkih struktura engleskog, njemačkog, španjolskog i francuskog jezika

Broj sati:

 • 20 školskih sati

Dinamika održavanja:

 • jednom ili dvaput tjedno po 90 minuta

Broj polaznika:

 • grupe od 4 do 6 polaznika

Za koga?

 • za osobe s predznanjem stranog jezika (najmanje razina A2)
 • za osobe koje u kratko vrijeme žele ponoviti najvažnije gramatičke strukture stranog jezika
 • za osobe koje žele usvojiti metodu izbjegavanja uobičajenih gramatičkih pogrešaka
 • za osobe koje žele povećati kvalitetu komunikacije na stranom jeziku u usmenom i pisanom obliku

Individualna poduka

Vrsta:

 • poduka iz engleskog, njemačkog, španjolskog i francuskog jezika

Broj sati:

 • blokovi od 10 školskih ili punih sati

Dinamika održavanja:

 • po dogovoru

Za koga?

 • za osobe koje žele program u potpunosti prilagođen njihovim potrebama
 • za osobe koje žele razvijati one vještine koje su im najpotrebnije
 • za osobe koje žele steći znanja koja su im potrebna na radnom mjestu
 • za osobe koji žele nastavu stranog jezika u vrijeme kada njima najviše odgovara