Poliglossa za odrasle

Zašto Poliglossa?

 • potpuno prilagođavanje programa potrebama korisnika u skladu s inicijalnom analizom potreba te potrebama koje se pojave tijekom održavanja programa
 • prilagođavanje trajanja sata i intenziteta održavanja potrebama i željama korisnika
 • održavanje u vrijeme koje korisniku najbolje odgovara
 • održavanje u prostorima jezičnog centra
 • izrada pregleda, podsjetnika ili uputa za izbjegavanje najčešćih pogrešaka korisnika
 • cjelokupno poslovanje našeg centra pa tako i kvalifikacije svih nastavnika usklađene su sa standardom kvalitete ISO 9001

Tečajevi općeg jezika (engleski / njemački / francuski / španjolski)

Vrsta:

 •  tečajevi usmjereni na razvoj sve četiri jezične vještine

Broj sati:

Za koga?

 • za osobe s predznanjem koje žele unaprjeđivati sve četiri jezične vještine (čitanje, slušanje, govorenje i pisanje)
 • za osobe koje žele uvježbavati gramatičke strukture
 • za osobe koje žele proširivati vokabular iz niza općih područja
 • za osobe koje žele povećati tečnost usmenog izražavanja na stranom jeziku

Konverzacija + (engleski / njemački jezik)

Vrsta:

 •  tečaj usmjeren na razvoj vještine govora

Broj sati:

 • 36 školskih sati

Za koga?

 • za osobe s predznanjem stranog jezika (najmanje razina A2)
 • za osobe koje žele povećati tečnost usmenog izražavanja na stranom jeziku
 • za osobe koje žele proširivati vokabular iz niza općih područja
 • za osobe koje žele vježbati gramatičke strukture njihovom primjenom u govornoj produkciji
 • za osobe koje žele usvojiti metodu izbjegavanja uobičajenih grešaka u komunikaciji na stranom jeziku
 • za osobe koje žele povećati kvalitetu komunikacije na stranom jeziku u usmenom obliku

 

Gramatika + (engleski jezik / njemački jezik)

Vrsta:

 •  intenzivni tečaj ponavljanja i uvježbavanja gramatičkih struktura engleskog, odnosno njemačkog jezika

Broj sati:

 • 20 školskih sati

Za koga?

 • za osobe s predznanjem stranog jezika (najmanje razina A2)
 • za osobe koje u kratko vrijeme žele ponoviti najvažnije gramatičke strukture stranog jezika
 • za osobe koje žele usvojiti metodu izbjegavanja uobičajenih gramatičkih pogrešaka
 • za osobe koje žele povećati kvalitetu komunikacije na stranom jeziku u usmenom i pisanom obliku

 

Testiranje razine znanja jezika

Testiranje se provodi za sljedeće jezike: engleski, njemački, francuski, španjolski, talijanski

 • Testiranje se održava po dogovoru (pisani dio i usmeni dio)
 • Pisanim ispitom provjerava se stupanj usvojenosti gramatičkih struktura, raspon vokabulara, razvijenost vještine čitanja s razumijevanjem te vještine pisanja
 • Usmenim ispitom provjerava se razvijenost vještine govora
 • Ukupno trajanje ispita je do 90 minuta
 • Potvrde koje izdajemo u skladu su s razinama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (razine A1 – C2)
 • Potvrde se izdaju na hrvatskom ili stranom jeziku
 • Cijena testiranja i izdavanja potvrde: 350,00 kn