Temeljni korisnik

A1

SLUŠANJE: Korisnik može razumjeti poznate riječi i osnovne fraze koje se odnose na njega, njegovu obitelj i neposrednu konkretnu okolinu, ako sugovornik govori polako i razgovijetno.

ČITANJE: Korisnik može prepoznati poznata imena, riječi i vrlo jednostavne rečenice, npr. na oglasima postavljenim na javnim mjestima, plakatima ili u katalozima.

GOVORNA INTERAKCIJA: Korisnik može voditi jednostavan razgovor uz uvjet da je sugovornik spreman sporije ponoviti ili preformulirati svoje rečenice te da mu je spreman pomoći da izrazi ono što želi reći. Može postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja o dobro poznatim temama ili da bi zadovoljio svoje neposredne potrebe.

GOVORNA PRODUKCIJA: Korisnik može koristiti jednostavne fraze i rečenice da bi opisao gdje živi i osobe koje poznaje.

PISANJE: Korisnik može napisati kratku, jednostavnu razglednicu, npr. poslati pozdrave s ljetovanja. Može ispuniti formulare osobnim podacima, npr. unijeti svoje ime, državljanstvo i adresu u hotelsku prijavnicu.

A2

SLUŠANJE: Korisnik može razumjeti fraze i najčešće korištene riječi iz područja neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji, informacije vezane uz kupovanje, neposrednu okolinu, posao). Može shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih obavijesti.

ČITANJE: Korisnik može čitati vrlo kratke, jednostavne tekstove. Može pronaći određenu, predvidivu informaciju u jednostavnim, svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, prospekti, jelovnici i vozni redovi, te može razumjeti kratka, jednostavna osobna pisma.

GOVORNA INTERAKCIJA: Korisnik može komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Može sudjelovati u vrlo kratkim razgovorima premda obično ne razumije dovoljno da bi sam podržavao konverzaciju.

GOVORNA PRODUKCIJA: Korisnik može koristiti niz fraza i rečenica da bi jednostavnim jezikom opisao svoju obitelj i druge ljude, svoje životne uvjete, svoje obrazovanje te svoje sadašnje ili prethodno radno mjesto.

PISANJE: Korisnik može pisati kratke, jednostavne bilješke i poruke. Može napisati vrlo jednostavno osobno pismo, npr. pismo zahvale.