Tag Archives: last minute

Poliglossa za maturante

Zašto Poliglossa?

Programi priprema za državnu maturu namijenjeni su maturantima koji se žele detaljno upoznati sa strukturom ispita državne mature, razviti tehnike i strategije rješavanja različitih vrsta zadataka te rješavati primjere ispita uz podršku nastavnika. Individualan pristup omogućuje učenicima da usvoje sadržaje i vještine koje ne uspijevaju usvojiti na redovnoj nastavi te obradu upravo onih sadržaja i uvježbavanje onih vještina koje su im najpotrebnije. Program je usklađen je s uputama navedenim u aktualnom Ispitnom katalogu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.


Individualna priprema za državnu maturu

Vrsta:

 • krojena priprema za državnu maturu

Broj sati:

 • 10 školskih sati

Dinamika održavanja:

 • po dogovoru

Za koga?

 • za maturante koji žele potpuno individualan pristup pripremi za maturu što znači obradu upravo onih sadržaja i uvježbavanje onih vještina koje su im potrebne
 • za maturante koji se žele detaljno upoznati sa strukturom ispita državne mature
 • za maturante koji žele rješavati ispite državne mature od prethodnih godina te pisati i analizirati eseje na način na koji ih se ocjenjuje na samom ispitu državne mature

Priprema za pisanje eseja iz stranog jezika na državnoj maturi

Vrsta:

 • kratka priprema usmjerena na vještinu pisanja

Broj sati:

 • 10 školskih sati

Dinamika održavanja:

 • jednom tjedno 90 minuta

Broj polaznika:

 • grupe od 4 do 6 polaznika

Za koga?

 • za maturante koji žele dodatno usavršavati vještinu pisanja
 • za maturante koji se žele detaljno upoznati sa strukturom eseja traženom na ispitu državne mature
 • za maturante koji žele usvojiti vještinu razrade argumentacije na traženi način
 • za maturante koji žele izvježbati pravilnu primjenu kohezivnih sredstava
 • za maturante koji žele naučiti izbjegavati česte pogreške pri pisanju eseja
 • za maturante koji žele napisati 6 eseja te ih analizirati na način na koji ih se ocjenjuje na samom ispitu državne mature