Tag Archives: last minute

Poliglossa za maturante

PRIPREMA ZA DRŽAVNU MATURU IZ STRANOG JEZIKA

Zašto Poliglossa?

 • male grupe (do 8 učenika)
 • rad u malim grupama omogućuje učenicima da usvoje sadržaje i vještine koje ne uspijevaju usvojiti na redovnoj nastavi
 • mogućnost prilagodbe programa potrebama polaznika
 • program priprema usklađen je s uputama navedenim u aktualnom Ispitnom katalogu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
 • detaljno upoznavanje s uputama za pisanje eseja, vježbe za pisanje eseja te njegova analiza na način na koji se ocjenjuje na samom ispitu državne mature
 • zahvaljujući malom broju učenika u grupi, nastavnici mogu detaljno analizirati svaki pojedini esej svakog učenika na način na koji se to radi na samom ispitu državne mature
 • razvoj tehnika rješavanja različitih vrsta zadataka koji se pojavljuju na ispitu državne mature
 • razvoj strategije rješavanja ispita
 • simulacija ispitnih uvjeta
 • mogućnosti konzultacija s nastavnikom putem e-maila i nakon završetka tečaja sve do ljetnog ispitnog roka državne mature
 • cjelokupno poslovanje našeg centra, pa tako i kvalifikacije svih nastavnika, usklađene su sa standardom kvalitete ISO 9001

Priprema za pisanje eseja iz stranog jezika na državnoj maturi

Vrsta:

 • kratka priprema usmjerena na vještinu pisanja

Broj sati:

 • 10 školskih sati

Za koga?

 • za maturante koji žele dodatno usavršavati vještinu pisanja
 • za maturante koji se žele detaljno upoznati sa strukturom eseja traženom na ispitu državne mature
 • za maturante koji žele usvojiti vještinu razrade argumentacije na traženi način
 • za maturante koji žele izvježbati pravilnu primjenu kohezivnih sredstava
 • za maturante koji žele naučiti izbjegavati česte pogreške pri pisanju eseja
 • za maturante koji žele napisati 6 eseja te ih analizirati na način na koji ih se ocjenjuje na samom ispitu državne mature

Jesenska priprema za državnu maturu

Vrsta:

 • kontinuirana priprema za državnu maturu

Broj sati:

 • 36 školskih sati tijekom 9 tjedana od kraja rujna do sredine prosinca

Za koga?

 • za maturante koji se na vrijeme žele početi pripremati za maturu
 • za maturante koji nisu sigurni koju razinu mature odabrati i žele steći bolji uvid u svoje znanje te ispit državne mature iz stranog jezika kako bi napravili ispravan izbor razine
 • za maturante koji na vrijeme žele utvrditi koje vještine moraju dodatno usavršavati
 • za maturante koji žele riješiti minimalno 3 cjelokupna testa državne mature kako bi se dobro upoznali sa strukturom samog ispita i napisati najmanje 6 eseja te ih analizirati na način koji ih se ocjenjuje na samom ispitu državne mature

Jednotjedna zimska priprema za državnu maturu

Vrsta:

 • intenzivna priprema za državnu maturu

Broj sati:

 • 20 školskih sati raspoređenih u 4 dana tijekom zadnjeg tjedna zimskih praznika

Za koga?

 • za maturante koji žele u kratko vrijeme ponoviti sadržaje potrebne za državnu maturu
 • za maturante koji na vrijeme žele utvrditi koje vještine moraju dodatno usavršavati
 • za maturante koji žele riješiti minimalno 1 cjelokupan test državne mature kako bi se dobro upoznali sa strukturom samog ispita
 • za maturante koji žele napisati najmanje 3 eseja te ih analizirati na način na koji ih se ocjenjuje na samom ispitu državne mature

Zimska priprema za državnu maturu

Vrsta:

 • kontinuirana priprema za državnu maturu

Broj sati:

 • 36 školskih sati tijekom 9 tjedana od sredine siječnja do kraja ožujka

Za koga?

 • za maturante koji se na vrijeme žele početi pripremati za maturu
 • za maturante koji na vrijeme žele vidjeti koje vještine moraju dodatno usavršavati
 • za maturante koji žele riješiti minimalno 3 cjelokupna testa državne mature kako bi se dobro upoznali sa strukturom samog ispita i napisati najmanje 6 eseja te ih analizirati na način na koji ih se ocjenjuje na samom ispitu državne mature

Jednotjedna proljetna priprema za državnu maturu

Vrsta:

 • intenzivna priprema za državnu maturu

Broj sati:

 • 20 školskih sati raspoređenih u četiri dana tijekom proljetnih praznika

Za koga?

 • za maturante koji žele ponoviti sadržaje potrebne na ispitu državne mature
 • za maturante koji žele usavršiti vještine potrebne na ispitu državne mature
 • za maturante koji žele riješiti minimalno 3 cjelokupna testa državne mature kako bi se dobro upoznali sa strukturom samog ispita i napisati najmanje 6 eseja te ih analizirati na način na koji ih se ocjenjuje na samom ispitu državne mature

“Last minute” priprema za državnu maturu

Vrsta:

 • intenzivna priprema za državnu maturu

Broj sati:

 • 20 školskih sati

Za koga?

 • za maturante koji žele u kratko vrijeme ponoviti sadržaje potrebne za državnu maturu
 • za maturante koje žele ponoviti sve sadržaje neposredno prije mature
 • za maturante koji žele riješiti minimalno 1 cjelokupan ispit državne mature kako bi se dobro upoznali sa strukturom samog ispita
 • za maturante koji žele napisati najmanje 3 eseja te ih analizirati na način na koji ih se ocjenjuje na samom ispitu državne mature

Individualna priprema za državnu maturu

Vrsta:

 • krojena priprema za državnu maturuu

Broj sati:

 • po dogovoru

Za koga?

 • za maturante koji žele potpuno individualan pristup pripremi za maturu što znači obradu upravo onih sadržaja i uvježbavanje onih vještina koje su im potrebne
 • za maturante koji se žele detaljno upoznati sa strukturom ispita državne mature
 • za maturante koji žele rješavati ispite državne mature od prethodnih godina te pisati i analizirati eseje na način na koji ih se ocjenjuje na samom ispitu državne mature