Tag Archives: poslovni

Testiranje i jezično savjetovanje

Nudimo mogućnost provjere razine znanja jezika za potrebe pojedinaca. Također izrađujemo testove i pružamo usluge skupne provjere ovladanosti jezikom (primjerice u okviru testiranja kandidata za radna mjesta). Potvrde o jezičnim vještinama koje izdajemo u skladu su s razinama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (razine A1 – C2).

  • Testiranje se provodi za sljedeće jezike: engleski, njemački, francuski, španjolski, talijanski
  • Testiranje se održava po dogovoru (pisani dio i usmeni dio)
  • Pisanim ispitom provjerava se stupanj usvojenosti gramatičkih struktura, raspon vokabulara, razvijenost vještine čitanja s razumjevanjem te vještine pisanja
  • Usmenim ispitom provjerava se razvijenost vještine govora
  • Ukupno trajanje ispita je do 90 minuta
  • Potvrde koje izdajemo u skladu su s razinama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (razine A1 – C2)
  • Potvrde se izdaju na hrvatskom ili stranom jeziku

Nudimo usluge savjetovanja vezano uz različite vidove izražavanja na stranom ili hrvatskom jeziku. Oblici savjetovanja ovise o jezičnim potrebama klijenata, a uključuju, primjerice, pripreme za poslovni sastanak, održavanje izlaganja na stranom jeziku ili razgovor za posao.