Tag Archives: španjolski

Individualna poduka

Zašto Poliglossa?

Individualna poduka (instrukcije) namijenjena je polaznicima različite životne dobi koji žele program i termine nastave stranog jezika maksimalno prilagođene njihovim potrebama. Ovaj oblik nastave idealan je za osnovnoškolce i srednjoškolce koji trebaju pomoć u savladavanju školskog gradiva, žele nadogradnju znanja ili pripremu za provjeru znanja u školi te za državnu maturu. Odraslim polaznicima omogućava razvijanje onih jezičnih vještina koje su im najpotrebnije, primjerice vještine govorenja kao pripremu za putovanje ili poslovni sastanak ili vještine pisanja koja im je potrebna u poslovnom okruženju.


Individualna poduka (instrukcije)

Vrsta:

 • individualna poduka iz engleskog, njemačkog, španjolskog ili francuskog jezika

Broj sati:

 • blokovi od 10 školskih ili punih sati

Dinamika održavanja:

 • po dogovoru

Način održavanja:

 • uživo ili online

Za koga?

 • za učenike osnovnih i srednjih škola
 • za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju
 • za učenike koji žele naučiti više od onoga što uče na redovnoj nastavi stranog jezika
 • za studente koji žele usavršiti samo određene jezične vještine
 • za studente koji se žele pripremiti za studentsku razmjenu, praksu ili putovanje
 • za zaposlene koji žele steći znanja i vještine koje su im potrebne na radnom mjestu
 • za zaposlene koji žele nastavu stranog jezika u vrijeme kada njima najviše odgovara