Tag Archives: gramatika

Poliglossa za poslovno okruženje

Zašto Poliglossa?

 • individualiziran pristup i rad u malim grupama
 • mogućnost prilagodbe svih programa potrebama polaznika
 • mogućnosti konzultacija s nastavnikom putem e-maila tijekom i dva mjeseca nakon završetka tečaja
 • cjelokupno poslovanje našeg centra pa tako i kvalifikacije svih nastavnika usklađene su sa standardom kvalitete ISO 9001

Poslovni jezik (engleski jezik / njemački jezik)

Vrsta:

 • specijalizirani tečaj stranog jezika

Broj sati:

 • 36 školskih sati

Za koga?

 • za osobe s predznanjem stranog jezika (najmanje razina B1)
 • za administrativno osoblje, ekonomiste i menadžere koji žele proširiti vokabular iz svojeg stručnog područja
 • za osobe koje žele usvojiti fraze karakteristične za komunikaciju u poslovnom okruženju, npr. telefoniranje, sastavljanje dopisa, vođenje sastanaka, pregovaranje, prezentiranje itd.
 • za osobe koje žele naučiti pravilno strukturirati pisanu poslovnu korespondenciju
 • za osobe koje žele usvojiti metodu izbjegavanja uobičajenih grešaka u poslovnoj komunikaciji na stranom jeziku
 • za osobe koje žele povećati kvalitetu komunikacije na stranom jeziku u usmenom i pisanom obliku

 

Poslovno pisanje (engleski jezik / njemački jezik)

Vrsta:

 •  intenzivni specijalizirani tečaj usmjeren na razvoj vještine pisanja

Broj sati:

 • 28 školskih sati

Za koga?

 • za osobe s predznanjem stranog jezika (najmanje razina B1)
 • za osobe koje žele ispravno strukturirati svakodnevnu pisanu komunikaciju (elektronička pošta i poslovna pisma)
 • za osobe koje žele upotrebljavati vokabular, izraze i ton primjeren različitim vrstama pisane komunikacije
 • za osobe koje žele pisati jasna, sažeta i nedvosmislena izvješća i ponude
 • za osobe koje se žele izražavati dosljedno, točno i precizno u pisanom obliku
 • za osobe koje žele uspješno pisati sažetke
 • za osobe koje žele naučiti izbjegavati pogreške
 • za osobe koje žele naučiti uređivati i ispravljati vlastite tekstove i tekstove svojih kolega

Engleski / njemački jezik za zdravstvene djelatnike

Vrsta:

 • intenzivni specijalizirani tečaj engleskog, odnosno njemačkog jezika za zdravstvene djelatnike

Broj sati:

 • 20 školskih sati

Za koga?

 • za osobe s predznanjem stranog jezika (najmanje razina A2)
 • za osobe medicinske struke (medicinske sestre, fizioterapeute, terapeute, njegovatelje)
 • za osobe koje žele proširiti vokabular vezan uz primanje/otpust pacijenata, anatomiju, simptome i bolesna stanja, njegu, prehranu, medicinsko osoblje, medicinske instrumente i zdravstvene ustanove
 • za osobe koje žele uvježbavati usmenu komunikaciju s pacijentima, njihovim obiteljima i kolegama
 • za osobe koje žele uvježbavati sastavljanje bilješki, izvješća i ostale medicinske dokumentacije

Gramatika + (engleski jezik / njemački jezik)

Vrsta:

 •  intenzivni tečaj ponavljanja i uvježbavanja gramatičkih struktura engleskog, odnosno njemačkog jezika

Broj sati:

 • 20 školskih sati

Za koga?

 • za osobe s predznanjem stranog jezika (najmanje razina A2)
 • za osobe koje u kratko vrijeme žele ponoviti najvažnije gramatičke strukture stranog jezika
 • za osobe koje žele usvojiti metodu izbjegavanja uobičajenih gramatičkih pogrešaka
 • za osobe koje žele povećati kvalitetu komunikacije na stranom jeziku u usmenom i pisanom obliku

Poliglossa za odrasle

Zašto Poliglossa?

 • potpuno prilagođavanje programa potrebama korisnika u skladu s inicijalnom analizom potreba te potrebama koje se pojave tijekom održavanja programa
 • prilagođavanje trajanja sata i intenziteta održavanja potrebama i željama korisnika
 • održavanje u vrijeme koje korisniku najbolje odgovara
 • održavanje u prostorima jezičnog centra
 • izrada pregleda, podsjetnika ili uputa za izbjegavanje najčešćih pogrešaka korisnika
 • cjelokupno poslovanje našeg centra pa tako i kvalifikacije svih nastavnika usklađene su sa standardom kvalitete ISO 9001

Tečajevi općeg jezika (engleski / njemački / francuski / španjolski)

Vrsta:

 •  tečajevi usmjereni na razvoj sve četiri jezične vještine

Broj sati:

Za koga?

 • za osobe s predznanjem koje žele unaprjeđivati sve četiri jezične vještine (čitanje, slušanje, govorenje i pisanje)
 • za osobe koje žele uvježbavati gramatičke strukture
 • za osobe koje žele proširivati vokabular iz niza općih područja
 • za osobe koje žele povećati tečnost usmenog izražavanja na stranom jeziku

Konverzacija + (engleski / njemački jezik)

Vrsta:

 •  tečaj usmjeren na razvoj vještine govora

Broj sati:

 • 36 školskih sati

Za koga?

 • za osobe s predznanjem stranog jezika (najmanje razina A2)
 • za osobe koje žele povećati tečnost usmenog izražavanja na stranom jeziku
 • za osobe koje žele proširivati vokabular iz niza općih područja
 • za osobe koje žele vježbati gramatičke strukture njihovom primjenom u govornoj produkciji
 • za osobe koje žele usvojiti metodu izbjegavanja uobičajenih grešaka u komunikaciji na stranom jeziku
 • za osobe koje žele povećati kvalitetu komunikacije na stranom jeziku u usmenom obliku

 

Gramatika + (engleski jezik / njemački jezik)

Vrsta:

 •  intenzivni tečaj ponavljanja i uvježbavanja gramatičkih struktura engleskog, odnosno njemačkog jezika

Broj sati:

 • 20 školskih sati

Za koga?

 • za osobe s predznanjem stranog jezika (najmanje razina A2)
 • za osobe koje u kratko vrijeme žele ponoviti najvažnije gramatičke strukture stranog jezika
 • za osobe koje žele usvojiti metodu izbjegavanja uobičajenih gramatičkih pogrešaka
 • za osobe koje žele povećati kvalitetu komunikacije na stranom jeziku u usmenom i pisanom obliku

 

Testiranje razine znanja jezika

Testiranje se provodi za sljedeće jezike: engleski, njemački, francuski, španjolski, talijanski

 • Testiranje se održava po dogovoru (pisani dio i usmeni dio)
 • Pisanim ispitom provjerava se stupanj usvojenosti gramatičkih struktura, raspon vokabulara, razvijenost vještine čitanja s razumijevanjem te vještine pisanja
 • Usmenim ispitom provjerava se razvijenost vještine govora
 • Ukupno trajanje ispita je do 90 minuta
 • Potvrde koje izdajemo u skladu su s razinama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (razine A1 – C2)
 • Potvrde se izdaju na hrvatskom ili stranom jeziku
 • Cijena testiranja i izdavanja potvrde: 350,00 kn

Edukacije

POLIGLOSSA ZA DJECU

Jezični centar Poliglossa organizira grupne tečajeve engleskog i njemačkog jezika za učenike osnovne škole, te jednotjedne radionice stranih jezika tijekom zimskih, proljetnih i ljetnih praznika za djecu od 8 do 12 godina. Cilj tečajeva stranih jezika je usvajanje gramatičkih struktura i vokabulara kroz zadatke, pjesme i igru s naglaskom na simuliranju stvarnih komunikacijskih situacija. Jednotjedne jezične radionice usmjerene su na proširivanje vokabulara vezanog uz niz općih tema, usvajanje uobičajenih fraza kroz igre uloga te upoznavanje sa specifičnostima svakodnevnog života u zemljama određenog govornog područja.

Također pružamo uslugu individualne poduke učenika osnovnih i srednjih škola.

POLIGLOSSA ZA MATURANTE

Jezični centar Poliglossa organizira pripreme za polaganje ispita državne mature iz stranih jezika. Rad u malim grupama omogućuje učenicima da usvoje sadržaje i vještine koje ne uspijevaju usvojiti na redovnoj nastavi. Osim ponavljanja jezičnih sadržaja, naglasak je na razvoju tehnika rješavanja različitih vrsta zadataka koji se pojavljuju na ispitu državne mature te analizi eseja na način na koji se ocjenjuje na samom ispitu državne mature.

POLIGLOSSA ZA ODRASLE

Jezični centar Poliglossa organizira tečajeve općeg jezika te programe edukacije iz stranih jezika usmjerene na pojedine sadržaje i vještine. Programi su potpuno prilagođeni potrebama korisnika u skladu s inicijalnom analizom potreba te potrebama koje se pojave tijekom održavanja programa.

Ponuđene usluge:

 • Tečajevi općeg jezika
 • Konverzacija +
 • Gramatika+
 • Testiranje razine znanja jezika

POLIGLOSSA ZA POSLOVNO OKRUŽENJE

Jezični centar Poliglossa organizira programe edukacije iz stranih jezika usmjerene na usvajanje sadržaja i razvoj vještina potrebnih u poslovnom okruženju. Programi su namijenjeni osobama koje žele povećati kvalitetu poslovne komunikacije na stranom jeziku u usmenom i pisanom obliku.
Ponuđeni programi:

 • Poslovni jezik
 • Poslovno pisanje
 • Engleski /njemački jezik za zdravstvene djelatnike
 • Gramatika +

E-UČENJE

Jezični centar Poliglossa pruža usluge e-učenja namijenjene osobama koje žele razvijati svoje jezične vještine u vrijeme kada im to najbolje odgovara, primjerice navečer ili vikendom, iz vlastitog doma ili s druge lokacije po izboru. Polaznici e-tečaja moraju imati osiguran pristup Internetu i posjedovati račun elektroničke pošte. Prednost e-učenja je i individualni mentorski pristup i prilagođavanje programa potrebama svakog polaznika.

Ponuđene usluge:

 • E-tečaj poslovnog dopisivanja

INDIVIDUALNA PODUKA

Jezični centar Poliglossa pruža uslugu individualne poduke / instrukcija iz stranog jezika za učenike osnovnih i srednjih škola, studente i odrasle. Poduka se održava u prostorima Jezičnog centra u vrijeme koje polaznicima najviše odgovara.