Tag Archives: gramatika

Poliglossa za poslovno okruženje

Zašto Poliglossa?

Tečajevi poslovnog stranog jezika usmjereni su na usvajanje sadržaja i razvoj vještina potrebnih u poslovnom okruženju. Programi su namijenjeni osobama koje žele usvojiti i proširiti vokabular iz svog stručnog područja, usvojiti gramatičke strukture i najčešće fraze te povećati kvalitetu poslovne komunikacije na stranom jeziku u usmenom i pisanom obliku.


Tečajevi poslovnog stranog jezika

Vrsta:

 • specijalizirani tečaj engleskog, njemačkog, španjolskog i francuskog jezika

Broj sati:

 • 36 školskih sati

Dinamika održavanja:

 • jednom ili dvaput tjedno po 90 minuta

Broj polaznika:

 • grupe od 4 do 6 polaznika

Za koga?

 • za osobe s predznanjem stranog jezika (najmanje razina B1)
 • za administrativno osoblje, ekonomiste i menadžere koji žele proširiti vokabular iz svojeg stručnog područja
 • za osobe koje žele usvojiti fraze karakteristične za komunikaciju u poslovnom okruženju, npr. telefoniranje, sastavljanje dopisa, vođenje sastanaka, pregovaranje, prezentiranje itd.
 • za osobe koje žele naučiti pravilno strukturirati pisanu poslovnu korespondenciju
 • za osobe koje žele usvojiti metodu izbjegavanja uobičajenih grešaka u poslovnoj komunikaciji na stranom jeziku
 • za osobe koje žele povećati kvalitetu komunikacije na stranom jeziku u usmenom i pisanom obliku

Tečajevi poslovnog pisanja na stranom jeziku

Vrsta:

 •  intenzivni specijalizirani tečajevi usmjereni na razvoj vještine pisanja na engleskom, njemačkom, španjolskom i francuskom jeziku

Broj sati:

 • 28 školskih sati

Dinamika održavanja

 • jednom ili dvaput tjedno po 90 minuta

Broj polaznika:

 • grupe od 4 do 6 polaznika

Za koga?

 • za osobe s predznanjem stranog jezika (najmanje razina B1)
 • za osobe koje žele ispravno strukturirati svakodnevnu pisanu komunikaciju (elektronička pošta i poslovna pisma)
 • za osobe koje žele upotrebljavati vokabular, izraze i ton primjeren različitim vrstama pisane komunikacije
 • za osobe koje žele pisati jasna, sažeta i nedvosmislena izvješća i ponude
 • za osobe koje se žele izražavati dosljedno, točno i precizno u pisanom obliku
 • za osobe koje žele uspješno pisati sažetke
 • za osobe koje žele naučiti izbjegavati pogreške
 • za osobe koje žele naučiti uređivati i ispravljati vlastite tekstove i tekstove svojih kolega

Online tečaj poslovnog dopisivanja na engleskom jeziku

Vrsta:

 • specijalizirani online tečaj engleskog jezika usmjeren na vještinu pisanja

Broj sati:

 • blok od 10 školskih sati

Dinamika održavanja:

 • po dogovoru

Način održavanja:

 • online

Za koga?

 •  za osobe sa znanjem engleskog jezika na A2 ili višoj razini
 • za osobe koje se žele upoznati s pravilnom strukturom i izgledom različitih vrsta poslovnih dopisa
 • za osobe koje žele naučiti prilagoditi razinu formalnosti, primjenjivati odgovarajuće izraze i izbjegavati česte pogreške u pisanju poslovnih dopisa
 • za osobe koje žele program potpuno prilagođen njihovim potrebama
 • za osobe koje žele detaljan ispravak i komentare dopisa koje sastavljaju
 • za osobe koje žele ispravak i analizu ranije napisanih tekstova

Tečajevi stranog jezika za zdravstvene djelatnike

Vrsta:

 • intenzivni specijalizirani tečajevi engleskog, njemačkog, španjolskog i francuskog jezika za zdravstvene djelatnike

Broj sati:

 • 20 školskih sati

Dinamika održavanja:

 • jednom ili dvaput tjedno po 90 minuta

Broj polaznika:

 • grupe od 4 do 6 polaznika

Za koga?

 • za osobe s predznanjem stranog jezika (najmanje razina A2)
 • za osobe medicinske struke (medicinske sestre, fizioterapeute, terapeute, njegovatelje)
 • za osobe koje žele proširiti vokabular vezan uz primanje/otpust pacijenata, anatomiju, simptome i bolesna stanja, njegu, prehranu, medicinsko osoblje, medicinske instrumente i zdravstvene ustanove
 • za osobe koje žele uvježbavati usmenu komunikaciju s pacijentima, njihovim obiteljima i kolegama
 • za osobe koje žele uvježbavati sastavljanje bilješki, izvješća i ostale medicinske dokumentacije

Poliglossa za odrasle

Zašto Poliglossa?

Tečajevi engleskog, njemačkog, francuskog i španjolskog jezika na razinama od A1 do C1 namijenjeni su odraslim polaznicima koji žele usvajati opći vokabular i gramatičke strukture te razvijati sve četiri jezične vještine (čitanje, slušanje, govorenje i pisanje) u ugodnoj i poticajnoj atmosferi. Male grupe do 6 polaznika omogućavaju aktivno sudjelovanje svakog polaznika na svakom satu, ispravljanje individualnih pogrešaka, sustavno usvajanje znanja i razvijanje komunikacijskih vještina.


Tečajevi općeg stranog jezika

Vrsta:

 •  tečajevi općeg engleskog, njemačkog, španjolskog i francuskog jezika

Broj sati:

 • 36 ili 60 školskih sati na razinama od A1 do C2

Dinamika održavanja:

 • jednom ili dvaput tjedno po 90 minuta

Broj polaznika:

 • grupe od 4 do 6 polaznika
 • mini grupe od 3 polaznika

Za koga?

 • za osobe s predznanjem koje žele unaprjeđivati sve četiri jezične vještine (čitanje, slušanje, govorenje i pisanje) te početnike
 • za osobe koje žele uvježbavati gramatičke strukture
 • za osobe koje žele proširivati vokabular iz niza općih područja
 • za osobe koje žele povećati tečnost usmenog izražavanja na stranom jeziku

Konverzacijski tečajevi stranih jezika

Vrsta:

 •  tečajevi engleskog, njemačkog, španjolskog i francuskog jezika usmjereni na razvoj vještine govora

Broj sati:

 • 20 ili 36 školskih sati

Dinamika održavanja:

 • jednom ili dvaput tjedno po 90 minuta

Broj polaznika:

 • grupe od 4 do 6 polaznika

Za koga?

 • za osobe s predznanjem stranog jezika (najmanje razina A2)
 • za osobe koje žele povećati tečnost usmenog izražavanja na stranom jeziku
 • za osobe koje žele proširivati vokabular iz niza općih područja
 • za osobe koje žele vježbati gramatičke strukture njihovom primjenom u govornoj produkciji
 • za osobe koje žele usvojiti metodu izbjegavanja uobičajenih grešaka u komunikaciji na stranom jeziku
 • za osobe koje žele povećati kvalitetu komunikacije na stranom jeziku u usmenom obliku

Gramatika +

Vrsta:

 •  intenzivni tečajevi ponavljanja i uvježbavanja gramatičkih struktura engleskog, njemačkog, španjolskog i francuskog jezika

Broj sati:

 • 20 školskih sati

Dinamika održavanja:

 • jednom ili dvaput tjedno po 90 minuta

Broj polaznika:

 • grupe od 4 do 6 polaznika

Za koga?

 • za osobe s predznanjem stranog jezika (najmanje razina A2)
 • za osobe koje u kratko vrijeme žele ponoviti najvažnije gramatičke strukture stranog jezika
 • za osobe koje žele usvojiti metodu izbjegavanja uobičajenih gramatičkih pogrešaka
 • za osobe koje žele povećati kvalitetu komunikacije na stranom jeziku u usmenom i pisanom obliku

Individualna poduka

Vrsta:

 • poduka iz engleskog, njemačkog, španjolskog i francuskog jezika

Broj sati:

 • blokovi od 10 školskih ili punih sati

Dinamika održavanja:

 • po dogovoru

Za koga?

 • za osobe koje žele program u potpunosti prilagođen njihovim potrebama
 • za osobe koje žele razvijati one vještine koje su im najpotrebnije
 • za osobe koje žele steći znanja koja su im potrebna na radnom mjestu
 • za osobe koji žele nastavu stranog jezika u vrijeme kada njima najviše odgovara

Edukacije

POLIGLOSSA ZA DJECU

Jezični centar Poliglossa organizira grupne tečajeve engleskog, njemačkog, francuskog i španjolskog jezika za učenike osnovne i srednje škole, jednotjedne radionice stranih jezika tijekom školskih praznika za djecu od 8 do 14 godina te individualnu poduku za učenike. Cilj tečajeva stranih jezika je usvajanje gramatičkih struktura i vokabulara kroz zadatke, pjesme i igru s naglaskom na simuliranju stvarnih komunikacijskih situacija. Jednotjedne jezične radionice usmjerene su na proširivanje vokabulara vezanog uz niz općih tema, usvajanje uobičajenih fraza kroz igre uloga te upoznavanje sa specifičnostima svakodnevnog života u zemljama određenog govornog područja.

Ponuđene usluge:

 • Grupni tečajevi stranih jezika
 • Radionice stranih jezika
 • Individualna poduka (instrukcije)

POLIGLOSSA ZA MATURANTE

Jezični centar Poliglossa organizira pripreme za polaganje ispita državne mature iz stranih jezika. Rad u malim grupama omogućuje učenicima da usvoje sadržaje i vještine koje ne uspijevaju usvojiti na redovnoj nastavi. Osim ponavljanja jezičnih sadržaja, naglasak je na razvoju tehnika rješavanja različitih vrsta zadataka koji se pojavljuju na ispitu državne mature te analizi eseja na način na koji se ocjenjuje na samom ispitu državne mature.

Ponuđene usluge:

 • Individualna priprema za državnu maturu
 • Priprema za pisanje eseja iz stranog jezika na državnoj maturi

POLIGLOSSA ZA ODRASLE

Jezični centar Poliglossa organizira grupne tečajeve engleskog, njemačkog, španjolskog i francuskog jezika na razinama od A1 do C2 za odrasle polaznike. Nastava je potpuno prilagođena potrebama korisnika u skladu s inicijalnom analizom potreba te potrebama koje se pojave tijekom održavanja programa. U ponudi su također drugi programi edukacije iz stranih jezika usmjereni na pojedine sadržaje i vještine.

Ponuđene usluge:

 • Grupni tečajevi općeg stranog jezika
 • Konverzacijski tečajevi stranih jezika
 • Gramatika+
 • Individualna poduka

POLIGLOSSA ZA POSLOVNO OKRUŽENJE

Jezični centar Poliglossa organizira programe edukacije iz stranih jezika usmjerene na usvajanje sadržaja i razvoj vještina potrebnih u poslovnom okruženju. Programi su namijenjeni osobama koje žele povećati kvalitetu poslovne komunikacije na stranom jeziku u usmenom i pisanom obliku.

Ponuđene usluge:

 • Tečajevi poslovnog stranog jezika
 • Tečajevi poslovnog pisanja na stranom jeziku
 • Online tečaj poslovnog dopisivanja na engleskom jeziku
 • Tečajevi stranog jezika za zdravstvene djelatnike

ONLINE UČENJE

Jezični centar Poliglossa pruža usluge online učenja namijenjene osobama koje žele razvijati svoje jezične vještine u vrijeme kada im to najbolje odgovara, iz vlastitog doma ili s druge lokacije po izboru. Za sudjelovanje u online tečajevima potrebno je imati osiguran pristup Internetu i posjedovati račun elektroničke pošte. Prednost online učenja je i individualni mentorski pristup i prilagođavanje programa potrebama svakog polaznika.

Ponuđene usluge:

 • Individualna poduka
 • Online tečaj poslovnog dopisivanja na engleskom jeziku

INDIVIDUALNA PODUKA

Jezični centar Poliglossa pruža usluge individualne poduke / instrukcija iz engleskog, njemačkog, francuskog i španjolskog jezika za učenike osnovnih i srednjih škola, studente i odrasle. Poduka se održava u prostorima Jezičnog centra Poliglossa ili online, u vrijeme koje polaznicima najviše odgovara.