Tag Archives: kvaliteta

Politika kvalitete

Jezični centar Poliglossa pruža usluge prevođenja, edukacije i jezičnog savjetovanja namijenjene poslovnim i privatnim korisnicima koji imaju potrebu za različitim oblicima komunikacije u međunarodnom okruženju.

Našim klijentima nudimo stručne, pouzdane i prilagodljive jezične usluge visoke kvalitete  vezane za engleski, francuski, hrvatski, njemački, španjolski, talijanski, poljski, češki, mađarski, ruski i slovenski jezik, a po potrebi i druge europske jezike.

Kvalitetom i raznolikošću jezičnih usluga želimo zadovoljiti jezične potrebe i zahtjeve naših klijenata te pridonijeti međukulturalnoj komunikaciji i razmjeni informacija u raznolikim područjima djelovanja.

Naši suradnici profesionalni su prevoditelji i sudski tumači te iskusni profesori jezika koji, zahvaljujući stalnom usavršavanju i praćenju novih trendova, pružaju optimalnu razinu usluga našim korisnicima.

U segmentu prevođenja naše poslovanje usklađeno je sa zahtjevima norme ISO 17100:2015 (za engleski, njemački, francuski, španjolski i talijanski jezik). Kako bismo ostvarili ciljeve kvalitete, želimo ispuniti sljedeće zahtjeve dobre prakse i norme:

 • individualizirani kontakt s klijentima i njihovo zadovoljstvo pruženom uslugom
 • stručno i profesionalno izvršavanje prevoditeljskih zadataka u skladu s potrebama klijenata i pravilima struke
 • angažiranje kvalificiranih i stručnih suradnika (posjeduju sveučilišno obrazovanje i relevantno prevoditeljsko iskustvo) s nizom kompetencija potrebnih za uspješan rad u prevoditeljskoj industriji (jezičnih, komunikacijskih, informatičkih i ostalih)
 • vođenje prevoditeljskih projekata u skladu sa zahtjevima norme ISO17100:2015 u smislu poštivanja definiranih koraka prevoditeljskog ciklusa:
 1. primanje upita i procjena raspoloživih resursa za kvalitetno obavljanje posla
 2. narudžba prijevoda i definiranje uvjeta obavljanja usluge
 3. priprema dokumenta za prevođenje (uključuje i odabir prevoditelja)
 4. prijevod
 5. redaktura tj. provjera točnosti prijevoda koju obavlja drugi jezični stručnjak (redaktor)
 6. po potrebi, lektura
 7. priprema prijevoda za isporuku (završna provjera, ovjera, grafička priprema)
 8. isporuka prijevoda i povratne informacije od klijenata.

Svi navedeni postupci su dokumentirani i sljedivi.

U poslovanju primjenjujemo načela društveno odgovornog poslovanja (primjerice,  od 2016. smo potpisnici Kodeksa etike u poslovanju Hrvatske gospodarske komore) te nastojimo unaprijediti naše poslovne procese s ciljem održivosti poslovanja. Neprekidno pratimo događanja na tržištu, zadovoljstvo svojih klijenata i suradnih društava te prilagođavamo standarde svim zakonskim propisima i razvojnim zahtjevima tržišta.

Analiziramo sve dobivene podatke poslovanja radi pokretanja korektivnih i preventivnih mjera u cilju stalnog poboljšanja učinkovitosti naše djelatnosti i djelotvornosti sustava kvalitete.

Temeljem politike kvalitete, direktorica donosi dugoročne ciljeve organizacije, čije se dostignuće analizira i aktualizira Upravinim pregledom..

O nama

Jezični centar Poliglossa pruža usluge prevođenja, edukacije i jezičnog savjetovanja namijenjene poslovnim i privatnim korisnicima koji imaju potrebu za različitim oblicima komunikacije u međunarodnom okruženju. Našim klijentima u Hrvatskoj i u inozemstvu nudimo stručne, pouzdane i prilagodljive jezične usluge visoke kvalitete vezane za engleski, francuski, hrvatski, njemački, španjolski, talijanski, poljski, češki, ruski, mađarski i slovenski jezik, a po potrebi i druge europske jezike.

Vizija i misija

Naša je misija kvalitetom i raznolikošću jezičnih usluga te njihovom prilagodbom pojedinačnim potrebama klijenata zadovoljiti jezične zahtjeve naših stranaka te pridonijeti međukulturalnoj komunikaciji i razmjeni informacija u raznolikim područjima djelovanja. Ujedno naša je misija stalno unaprjeđenje našeg znanja i kvalitete usluga koje pružamo. Naša je vizija postati prepoznatljiv pružatelj jezičnih usluga te biti pouzdan partner našim klijentima. Pružanjem stručnih, brzih i učinkovitih usluga želimo pridonijeti podizanju razine kvalitete jezičnih usluga na hrvatskom, ali i međunarodnom tržištu.

Članstvo u stručnim udrugama

Za osiguravanje visoke razine kvalitete nužno je praćenje suvremenih spoznaja i trendova u području usluga koje pružamo. U tu svrhu Jezični centar Poliglossa i/ili njegovi zaposlenici i suradnici članovi su sljedećih stručnih udruga:

 • Zajednica za strane jezike Hrvatske gospodarske komore
 • Hrvatska udruga profesora engleskog jezika (HUPE)
 • Društvo sudskih tumača i prevoditelja
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku
 • Hrvatsko filološko društvo

Opći uvjeti poslovanja

Ovim Općim uvjetima poslovanja društvo Poliglossa d.o.o. uređuje poslovne odnose s naručiteljima svojih usluga

Podaci o društvu

Poliglossa d.o.o.
Sjedište: Grahorova 24
10000 Zagreb
MB: 2440458
OIB: 40014493049
Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080674058
Transakcijski račun HR 91 2500009-1101284915 kod Addiko Bank d.d. Zagreb
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti
Član Uprave: Andrea-Beata Jelić