Samostalni korisnik

B1

SLUŠANJE: Korisnik može razumjeti glavne misli jasnog standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susreće na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd. Može razumjeti glavne poruke mnogih radijskih i televizijskih programa o tekućim događajima ili temama od osobnog i profesionalnog interesa ako su iskazane relativno polako i razumljivo.

ČITANJE: Korisnik može razumjeti tekstove koji su uglavnom pisani običnim jezikom ili jezikom njegove struke. Može razumjeti opis događaja, osjećaja i želja u osobnim pismima.

GOVORNA INTERAKCIJA: Korisnik se može snalaziti u većini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje na kojemu se taj jezik govori. Može se, bez pripreme, uključiti u razgovor o temama koje su mu poznate, koje su od osobnog interesa ili se odnose na svakodnevni život (npr. na obitelj, hobi, posao, putovanja i tekuće događaje).

GOVORNA PRODUKCIJA: Korisnik može jednostavno povezivati rečenice kako bi opisao doživljaje i događaje, svoje snove, nade i težnje. Može ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove. Može ispričati priču ili prepričati sadržaj knjige ili filma te opisati svoje reakcije.

PISANJE: Korisnik može napisati jednostavan vezani tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa. Može napisati osobno pismo opisujući svoje doživljaje i dojmove.

B2

SLUŠANJE: Korisnik može razumjeti duže govore i predavanja te pratiti čak i složenu argumentaciju ako mu je tema barem donekle poznata. Može razumjeti veći dio TV vijesti i programa koji se bave tekućim događajima. Može razumjeti većinu filmova na standardnom jeziku.

ČITANJE: Korisnik može čitati članke i izvještaje koji obrađuju suvremene probleme u kojima pisac zauzima određena stajališta ili izražava određena mišljenja. Može razumjeti suvremenu književnu prozu.

GOVORNA INTERAKCIJA: Korisnik može komunicirati dovoljno tečno i spontano, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom. Može aktivno sudjelovati u raspravama unutar poznatih situacija obrazlažući i braneći svoja stajališta.

GOVORNA PRODUKCIJA: Korisnik može jasno i podrobno govoriti o mnogim temama vezanim uz područje vlastitoga interesa. Može objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke raznih pristupa.

PISANJE: Korisnik može napisati jasan, podroban tekst o velikom broju tema s područja svog interesa. Može napisati sastav ili izvještaj prenoseći informaciju ili navodeći razloge za ili protiv određenog stajališta. Može napisati pismo u kojemu jasno izražava značenje koje osobno pridaje određenim događajima i iskustvima.