Poliglossa za odrasle: Tečaj engleskog jezika na razini B2

Tečaj engleskog jezika na razini B2 namijenjen je polaznicima koji žele unaprjeđivati sve četiri jezične vještine (čitanje, slušanje, pisanje i govor), uvježbavati gramatičke strukture i proširivati vokabular. 

Grupe od najviše 6 polaznika omogućavaju aktivno sudjelovanje svakog polaznika na svakom satu, ispravljanje individualnih pogrešaka i prilagođavanje programa potrebama polaznika.

Početak tečaja: 4. listopada 2021.
Način održavanja: 2x tjedno blok sat
Termin održavanja: po dogovoru s polaznicima
Podrobnije obavijesti i prijave: edukacija@poliglossa.hr

Cijena tečaja: 1.250 kn HRK za 36 školskih sati.