Stručni prijevodi

Prevoditeljski tim Jezičnog centra Poliglossa specijaliziran je za sljedeća stručna područja: ekonomija, financije i bankarstvo, porezi, marketing, pravo, visoko školstvo, turizam, nautika, uslužne djelatnosti, kultura, informatika i telekomunikacije, industrija, osiguranje kvalitete i medicina. 

Pružamo usluge prijevoda poslovnih dokumenata, kataloga, brošura, uputa za uporabu i tehničke dokumentacije, stručnih i znanstvenih članaka, studija, stručnih mišljenja i pravnih propisa te letaka, newslettera i sličnih publikacija različite tematike.

Moja suradnja s Jezičnim centrom Poliglossa traje više godinama. Za to vrijeme su mi lektorirali i preveli više od 20 članaka, koji su kasnije objavljeni u vrhunskim znanstvenim časopisima ili kao poglavlja u knjigama, kod izdavača kao što su Wiley, Emerald i IGI Publishing. Znači, kvaliteta kao osnovni preduvjet je tu! Međutim, meni je još važniji profesionalan odnos u kojem se poštuju rokovi i izlazi mi se u susret u situacijama kada mi se žuri. Lektura znanstvenih članaka je uistinu obavezna kod objavljivanja u vrhunskim časopisima i jako sam zahvalna kolegicama prevoditeljicama na njihovoj suradnji. Koristila sam i uslugu ovjerenog prijevoda poreznih dokumenata, što je također bilo odlično i uvijek na vrijeme.
M.P.B.
sveučilišna profesorica