Jezični centar Poliglossa pruža usluge prevođenja, edukacije i jezičnog savjetovanja namijenjene poslovnim i privatnim korisnicima koji imaju potrebu za različitim oblicima komunikacije u međunarodnom okruženju.

Našim klijentima nudimo stručne, pouzdane i prilagodljive jezične usluge visoke kvalitete  vezane za engleski, francuski, hrvatski, njemački, španjolski, talijanski, poljski, češki, mađarski, ruski i slovenski jezik, a po potrebi i druge europske jezike.

Kvalitetom i raznolikošću jezičnih usluga želimo zadovoljiti jezične potrebe i zahtjeve naših klijenata te pridonijeti međukulturalnoj komunikaciji i razmjeni informacija u raznolikim područjima djelovanja.

Naši suradnici profesionalni su prevoditelji i sudski tumači te iskusni profesori jezika koji, zahvaljujući stalnom usavršavanju i praćenju novih trendova, pružaju optimalnu razinu usluga našim korisnicima.

Kako bismo ostvarili ciljeve kvalitete, želimo ispuniti sljedeće zahtjeve dobre prakse i norme:

* individualizirani kontakt s klijentima i njihovo zadovoljstvo pruženom uslugom

* stručno i profesionalno izvršavanje prevoditeljskih zadataka u skladu s potrebama klijenata i pravilima struke

* angažiranje kvalificiranih i stručnih suradnika (posjeduju sveučilišno obrazovanje i relevantno prevoditeljsko iskustvo) s nizom kompetencija potrebnih za uspješan rad u prevoditeljskoj industriji (jezičnih, komunikacijskih, informatičkih i ostalih)

* vođenje prevoditeljskih projekata u smislu poštivanja definiranih koraka prevoditeljskog ciklusa:

    1. primanje upita i procjena raspoloživih resursa za kvalitetno obavljanje posla
    2. narudžba prijevoda i definiranje uvjeta obavljanja usluge
    3. priprema dokumenta za prevođenje (uključuje i odabir prevoditelja)
    4. prijevod
    5. redaktura tj. provjera točnosti prijevoda koju obavlja drugi jezični stručnjak (redaktor)
    6. po potrebi, lektura
    7. priprema prijevoda za isporuku (završna provjera, ovjera, grafička priprema)
    8. isporuka prijevoda i povratne informacije od klijenata.

Svi navedeni postupci su dokumentirani i sljedivi.

U poslovanju primjenjujemo načela društveno odgovornog poslovanja (primjerice, od 2016. smo potpisnici Kodeksa etike u poslovanju Hrvatske gospodarske komore) te nastojimo unaprijediti naše poslovne procese s ciljem održivosti poslovanja. Neprekidno pratimo događanja na tržištu, zadovoljstvo svojih klijenata i suradnih društava te prilagođavamo standarde svim zakonskim propisima i razvojnim zahtjevima  tržišta.

Analiziramo sve dobivene podatke poslovanja radi pokretanja korektivnih i preventivnih mjera u cilju stalnog poboljšanja učinkovitosti naše djelatnosti i djelotvornosti sustava kvalitete.

Temeljem politike kvalitete, direktorica donosi dugoročne ciljeve organizacije.