O nama

Jezični centar Poliglossa pruža usluge edukacije, prevođenja i jezičnog savjetovanja namijenjene poslovnim i privatnim korisnicima koji imaju potrebu za različitim oblicima komunikacije u međunarodnom okruženju. Našim klijentima u Hrvatskoj i u inozemstvu nudimo stručne, pouzdane i prilagodljive jezične usluge visoke kvalitete vezane za engleski, francuski, hrvatski, njemački, španjolski, talijanski, poljski, češki, ruski, mađarski i slovenski jezik, a po potrebi i druge europske jezike.

Misija i vizija

Naša je misija kvalitetom i raznolikošću jezičnih usluga te njihovom prilagodbom pojedinačnim potrebama klijenata zadovoljiti jezične zahtjeve naših stranaka te pridonijeti međukulturalnoj komunikaciji i razmjeni informacija u raznolikim područjima djelovanja. Ujedno naša je misija stalno unaprjeđenje našeg znanja i kvalitete usluga koje pružamo. Naša je vizija postati prepoznatljiv pružatelj jezičnih usluga te biti pouzdan partner našim klijentima. Pružanjem stručnih, brzih i učinkovitih usluga želimo pridonijeti podizanju razine kvalitete jezičnih usluga na hrvatskom, ali i međunarodnom tržištu.

Članstvo u stručnim udrugama

Za osiguravanje visoke razine kvalitete nužno je praćenje suvremenih spoznaja i trendova u području usluga koje pružamo. U tu svrhu Jezični centar Poliglossa i/ili njegovi zaposlenici i suradnici članovi su više stručnih udruga.

Podaci o društvu

Poliglossa d.o.o.
Sjedište: Grahorova 24, 10000 Zagreb
MB: 2440458
OIB: 40014493049
Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080674058
Transakcijski račun HR 91 2500009-1101284915 kod Addiko Bank d.d. Zagreb
Temeljni kapital: 2.654,46 EUR uplaćen u cijelosti
Član Uprave: Andrea-Beata Jelić