Poliglossa za odrasle: Tečajevi engleskog jezika za umirovljenike

Tečajevi općeg engleskog jezika na početnoj razini te za osobe s preznanjem u trajanju od 36 školskih sati namijenjeni su umirovljenicima koji žele unaprjeđivati sve četiri jezične vještine (čitanje, slušanje, pisanje i govor) te razvijati vještinu usmenog izražavanju u svakodnevnim situacijama poput kupovine, snalaženja na putovanjima i slično.

Vrijeme održavanja u prijepodnevnim satima.

Podrobnije obavijesti i prijave: edukacija@poliglossa.hr

Tečaj je namijenjen isključivo umirovljenicima te su tempo rada i materijali prilagođeni njihovim potrebama. Polaznicima se pruža mogućnost učenja jezika u opuštenoj, zabavnoj i poticajnoj atmosferi među osobama sličnim po dobi, interesima i motivaciji. Naglasak je na konverzaciji, a grupa broji do 6 polaznika što omogućuje aktivno sudjelovanje  svakog polaznika na svakom satu i ispravljanje individualnih pogrešaka.

Cijena programa od 36 školskih sati: 1000,00 HRK