Poliglossa za umirovljenike: Tečajevi engleskog jezika

Tečajevi engleskog jezika na razinama od A1 do B 2 u trajanju od 36 školskih sati namijenjeni su umirovljenicima koji u malim grupama od 4 do 8 polaznika žele usvajati opći vokabular, naučiti i uvježbavati najčešće gramatičke strukture te razvijati vještinu usmenog izražavanju u svakodnevnim situacijama poput pozdravljanja, predstavljanja, odlaska u trgovinu, putovanja, odlaska kod liječnika i slično. Nastava se održava u prostorima Poliglosse na adresi Prilaz Gjure Deželića 51.

Način održavanja: 2x tjedno blok sat u prijepodnevnim satima

Podrobnije obavijesti i upisi: edukacija@poliglossa.hr ili 01 3702 457.

Tečaj je namijenjen isključivo umirovljenicima te su tempo rada i materijali prilagođeni njihovim potrebama. Polaznicima se pruža mogućnost učenja jezika u opuštenoj, zabavnoj i poticajnoj atmosferi među osobama sličnim po dobi, interesima i motivaciji.

Cijena programa od 36 školskih sati: HRK 1.017,16 / EUR 135,00