Poliglossa za odrasle: Početni tečaj španjolskog jezika

Početni tečaj španjolskog jezika u trajanju od 36 školskih sati namijenjen je polaznicima koji žele usvojiti osnovni vokabular, naučiti i uvježbavati osnovne gramatičke strukture te razvijati vještinu usmenog izražavanju u svakodnevnim situacijama poput pozdravljanja, predstavljanja, odlaska u trgovinu i slično.

Termin: utorkom i četvrtkom od 19.30h do 21.00h
Početak tečaja: 20. listopada 2020.
Podrobnije obavijesti i prijave: edukacija@poliglossa.hr


Početni tečaj španjolskog jezika u trajanju od 36 sati namijenjen je polaznicima koji žele usvojiti osnovni vokabular, naučiti i uvježbavati osnovne gramatičke strukture te razvijati vještinu usmenog izražavanju u svakodnevnim situacijama poput pozdravljanja, predstavljanja, odlaska u trgovinu i slično. Grupa broji do 5 polaznika što omogućuje aktivno sudjelovanje  svakog polaznika na svakom satu i ispravljanje individualnih pogrešaka.

Cijena programa od 36 školskih sati: 1250,00 HRK