Poliglossa za odrasle: Konverzacija + (engleski jezik)

Konverzacijski tečaj engleskog jezika u trajanju od 36 školskih sati namijenjen je polaznicima sa znanjem engleskog jezika na B1 ili višoj razini.

Početak tečaja: 18. listopada 2021.
Način održavanja: 2x tjedno blok sat
Termin održavanja: po dogovoru s polaznicima
Podrobnije obavijesti i prijave: edukacija@poliglossa.hr

Podrobnije obavijesti, predbilježbe i upisi: edukacija@poliglossa.hr

Konverzacijski tečaj engleskog jezika u trajanju od 36 školskih sati namijenjen je polaznicima sa znanjem engleskog jezika na B1 ili višoj razini. Polaznici će kroz komunikacijske situacije, rasprave, razgovor i igranje uloga razvijati tečnost u usmenom izražavanju, obogatiti svakodnevni vokabular i uvježbavati raznolike gramatičke strukture. Tečaj će svakako obuhvatiti sljedeće teme: telefoniranje, putovanja (rezervacija smještaja, kupovina karata, traženje i davanje uputa za dolazak do određene lokacije), kupovina, izlasci u restoran i slično. Tečaj je u potpunosti prilagođen potrebama polaznika pa ostale teme ovise o njihovim interesima.

Polaznici o tečaju

„Pohađala sam konverzacijski tečaj engleskog jezika u Poliglossi preko ljeta i to mi je bilo iznimno iskustvo. Spontano sam pričala ne brinući hoću li griješiti, osjećala sam se slobodno i sigurno, voditeljica Ana je bila  komunikativna, stručna i topla, a ljudi u grupi odlični. Vodila je računa o programu koji je zamislila, ali je u pravoj mjeri dozvoljavala i spontanost u biranju tema u trenutku. Točno je znala dozirati i voditi grupu. Svima preporučam Poliglossu zbog profesionalizma i ljudskog odnosa prema polaznicima, a mislim da ću se i ja ponovno uključiti na neki od tečaja.“

Sanda P. V., prof.

Cijena tečaja: HRK 1250,00