Poliglossa za maturante: Priprema za pisanje eseja iz engleskog jezika na državnoj maturi

Priprema usmjerena na vještinu pisanja eseja iz engleskog jezika na višoj razini državne mature u trajanju od 10 školskih sati.

Vrijeme održavanja:
– od 9. studenoga do 7. prosinca 2021.
– utorkom od 20.00 do 21.30
Podrobnije obavijesti, predbilježbe i upisi: edukacija@poliglossa.hr

Priprema je namijenjena učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole, a koji se žele detaljno upoznati sa strukturom eseja traženom na ispitu državne mature, usvojiti vještinu razrade argumentacije na traženi način, izvježbati pravilnu primjenu kohezivnih sredstava i naučiti izbjegavati česte pogreške pri pisanju eseja.

Cijena pripreme: HRK 625,00