Poliglossa za maturante: Priprema za pisanje eseja iz engleskog jezika na državnoj maturi

Priprema usmjerena na vještinu pisanja eseja iz engleskog jezika na višoj razini državne mature u trajanju od 10 školskih sati raspoređenih u četiri dana.

Vrijeme održavanja:
– od 11. do 14. travnja 2023.
– od utorka do petka od 10.00 do 12.00
Podrobnije obavijesti, predbilježbe i upisi: edukacija@poliglossa.hr

Priprema je namijenjena učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole, a koji se žele detaljno upoznati sa strukturom eseja traženom na ispitu državne mature, usvojiti vještinu razrade argumentacije na traženi način, izvježbati pravilnu primjenu kohezivnih sredstava i naučiti izbjegavati česte pogreške pri pisanju eseja.

Cijena pripreme: EUR 90,00 / HRK 678,12