Poliglossa za djecu: Tečajevi engleskog jezika

Tečajevi engleskog jezika za djecu od 1. do 8. razreda osnovne škole u trajanju od 65 školskih sati namijenjeni su djeci koja u malim grupama, kroz raznolike aktivnosti, igru i pokret, žele razvijati komunikacijske vještine, usvajati svakodnevni vokabular, uvježbavati raznolike gramatičke strukture te proširivati znanje o kulturološkim elementima zemalja engleskog govornog područja.

Podrobnije obavijesti i dogovori oko termina na: edukacija@poliglossa.hr

Nastava počinje 20. rujna 2021., a odvijat će se u skladu s epidemiološkim preporukama kao i u dogovoru s polaznicima i roditeljima.

Nastava se održava 2×1 ili 1×2 sata tjedno, ovisno o grupi.

Cijena tečaja: 2.750 HRK uz mogućnost plaćanja u više rata. Za jednokratno plaćanje odobravamo 10% popusta na cijenu školarine.