Poliglossa za djecu: Ljetne radionice početnog njemačkog jezika

Ljetne radionice njemačkog jezika namijenjene djeci od 8 do 14 godina bez predznanja.
Termini održavanja:
11. srpnja – 15. srpnja 2022. od 9.00h do 12.00h
18. srpnja – 22. srpnja 2022. od 9.00h do 12.00h

Podrobnije obavijesti, predbilježbe i upisi: edukacija@poliglossa.hr 

Ljetne radionice njemačkog jezika namijenjene su djeci od 8 do 14 godina bez predznanja. Radionice uključuju 16 školskih sati raspoređenih u 5 dana. Djeca će kroz komunikacijske situacije, igre i zadatke usvojiti osnovni vokabular, naučiti pozdraviti, predstaviti se te uvježbavati kratke dijaloge u svakodnevnim situacijama kao što su upoznavanje, kupovina, odlazak u restoran i slično. Radionice uključuju i proširivanje znanja o kulturološkim elementima u zemljama njemačkog govornog područja.

Cijena petodnevne radionice: HRK 625,00