Poliglossa za djecu: Individualna priprema za provjeru poznavanja engleskog jezika za učenike koji ga nisu učili u osnovnoj školi

Priprema za državnu maturu

Individualna priprema za provjeru poznavanja engleskog jezika za učenike koji ga nisu učili u osnovnoj školi namijenjena je učenicima koji završavaju osmi razred i imaju predznanje engleskog jezika, a nisu ga učili u školi. Priprema uključuje ponavljanje gramatičkih struktura i vokabulara te vježbanje rješavanja različitih tipova zadataka uobičajenih za ovu vrstu provjere.
Vrijeme održavanja:
– po dogovoru
– u učionici ili online
Podrobnije obavijesti, predbilježbe i upisi: edukacija@poliglossa.hr

Cijena pripreme: 137,50 HRK / školski sat