Poliglossa za djecu: Individualna priprema za provjeru poznavanja engleskog jezika za dvojezični program gimnazije

Individualna priprema za provjeru poznavanja engleskog jezika za dvojezični program gimnazije namijenjena je učenicima koji završavaju osmi razred i žele upisati dvojezični program gimnazije. Priprema uključuje ponavljanje gramatičkih struktura i vokabulara, rad na kulturološkim sadržajima koji se mogu pojaviti na provjeri te vježbanje rješavanja različitih tipova zadataka uobičajenih za ovu vrstu provjere.
Vrijeme održavanja:
– po dogovoru
– u učionici ili online
Podrobnije obavijesti, predbilježbe i upisi: edukacija@poliglossa.hr

Cijena pripreme: 137,50 HRK / školski sat